Influenza — „The Flu” (CF i Grypa)

Influenza — „The Flu” (CF i Grypa)
08 października 08:11 2013 Print This Article

top_CFFlogoInfluenza — „The Flu”

Before and during the flu season, it is important to learn about influenza and how to keep yourself and your family as healthy as possible.

 


Influenza PDF Cover Image
Click here for a printer-friendly fact sheet about influenza.

What is influenza (the flu)?

Influenza (the flu) is an illness that is caused by a virus that can make you feel very sick.

Every year in the United States, influenza infections occur during the fall and winter months. When a large number of people get the flu, this is called a flu epidemic. Influenza infections also occur at other times of year, at lower levels.

Influenza spreads easily between people; it is very contagious. It can spread from person to person in droplets created by coughing and sneezing. It can also be spread when people cough or sneeze into their hands, and then touch things.

Anyone can get the flu. However, some people can get much sicker. The young, the elderly and people with chronic lung diseases, like cystic fibrosis, or heart conditions can get very sick from the flu.

back to top

What are the symptoms of the flu?

Symptoms include:

 • Body aches and headache
 • Fatigue (being tired)
 • Fever and chills
 • Increased cough
 • Sore throat

In people with CF, influenza can lead to a severe lung infection. If you have the flu, you will have many of the symptoms listed above.

Most likely, you will feel worse than you do with your usual lung infection or pulmonary exacerbation. It is very important to let your CF care center know as soon as possible if you have flu-like symptoms.

Antiviral medications are available to treat people when they get the flu. They are most effective if taken within 24 hours of the start of symptoms. It is important to contact your CF care center or doctor as soon as you feel flu-like symptoms to get these medicines. These drugs may help lessen your symptoms or how long you are ill. They do not prevent you from getting the flu.

back to top

What can you do to prevent influenza?

Experts in CF and immunizations have developed the following guidelines to help prevent the flu:

Get vaccinated — Each year in the fall and winter the influenza vaccination, or „flu shot,” is given to people with CF, their family members and their health care providers. This helps prevent the flu by helping the body fight off or increase its immunity to the current types of the flu virus.

The close contacts of people with CF should also get a flu shot. This will help protect people with CF from the flu. The fall season is the best time to get vaccinated, but getting vaccinated in December or January is still helpful as flu season can last until the spring.

Flu vaccine spray (e.g. FluMist®) — You may have heard about the “flu vaccine spray.” This vaccine is sprayed into the nose. It is only approved for people ages 2 to 49 years who do not have a lung disease, like CF or asthma.

However, family members without CF or other health conditions may be able to get the “flu vaccine spray.”

Practice good health habits — Infection control measures can help stop the spread of flu. These habits include:

 1. Clean your hands — Clean your hands often with soap and water or with a 60 percent alcohol-based hand gel (especially after coughing or sneezing). This will help protect you and others around you.
 2. Stop the spread — Cover your mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing. Discard the tissue into a waste basket or covered container. Make sure you clean your hands afterward to prevent spreading germs to others.
 3. Don’t touch — Limit touching your eyes, nose or mouth. Germs are often spread when a person touches something that has germs and then touches his or her eyes, nose or mouth.
 4. Stay home — If you are sick, just stay home. You will help prevent others from becoming sick.
 5. Keep your distance — Avoid close contact with people who are sick (stay at least six feet away). When you are sick, keep your distance from others to protect them from getting sick.
 6. Practice other good health habits — Get plenty of sleep, drink plenty of fluids, eat nutritious food, be physically active and manage your stress.

back to top

Are there any side effects from the flu shot?

The flu shot does not give you the flu, because the viruses in the flu shot are killed (inactivated). The risk of the flu shot causing serious harm is very small. However, like any vaccine, you could have mild side effects such as soreness, redness or swelling where the shot was given, a low-grade fever or some mild aches. If these problems happen, they will begin shortly after the shot was given and usually last one to two days. However, call your doctor if you are not feeling better or start to feel worse.

If you are allergic to eggs, talk with your doctor about other ways to get the flu vaccine.

back to top

What is an influenza pandemic?

A pandemic is a disease outbreak that occurs around the world. A flu pandemic occurs if a new flu strain emerges for which people have little or no immunity and for which there is no available vaccine. Thus, a flu pandemic could spread easily from person to person and cause serious illness in many people in many countries in a very short time.

back to top

Additional resources about germs and infection control

back to top

Additional resources about the flu

 • FAQs about flu
 • CDC’s seasonal flu information
 • www.flu.gov  Tłumaczenie translator Google

  Grypa – „Flu”

  Przed i podczas sezonu grypowego, ważne jest, aby dowiedzieć się o grypie i jak utrzymać siebie i swoją rodzinę tak zdrowe, jak to możliwe.

   


  Grypa Pokrywa pliku PDF
  Kliknij tutaj, aby uzyskać gotowej do druku broszury na temat grypy.

  Czym jest grypa (grypa)?Grypa (grypa) jest chorobą, która jest spowodowana przez wirus, który może sprawić, że czujesz się bardzo chory.

  Każdego roku w Stanach Zjednoczonych, infekcje grypy występują podczas upadku i zimą. Gdy wiele osób dostać grypę, jest to tzw epidemii grypy. Infekcje grypy występują również w innych porach roku, na niższych poziomach.

  Grypa rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi, jest bardzo zaraźliwy. Może przenosić się z człowieka na człowieka w kropelek tworzonych przez kaszel i kichanie. Może być również rozprzestrzeniać gdy ludzie kaszlu lub kichaniu w ich ręce, a następnie dotknąć rzeczy.

  Każdy może zachorować na grypę. Jednak niektórzy ludzie mogą się znacznie gorzej. Młodych, osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami płuc, takich jak mukowiscydoza lub chorób serca może być bardzo chory na grypę.

  na górę

  Jakie są objawy grypy?

  Objawy obejmują:

  • Bóle mięśni i bóle głowy
  • Zmęczenie (zmęczenia)
  • Gorączka i dreszcze
  • Zwiększona kaszel
  • Ból gardła

  U osób z mukowiscydozą, grypy może prowadzić do poważnych infekcji płuc.Jeśli masz grypę, będziesz miał wiele objawów wymienionych powyżej.

  Najprawdopodobniej, poczujesz się gorzej, niż zrobić z zwykłej infekcji płuc lub zaostrzenie płuc. To jest bardzo ważne, aby twoje centrum opieki CF znać jak najszybciej, jeśli masz objawy grypopodobne.

  Leki przeciwwirusowe są dostępne w leczeniu ludzi, kiedy się z grypą. Są one najbardziej skuteczne, jeśli są przyjmowane w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów. Ważne jest, aby skontaktować się z centrum obsługi CF lub lekarzem tak szybko, jak czujesz się objawy grypopodobne, aby te leki. Te leki mogą pomóc złagodzić objawy i jak długo jesteś chory. Nie uniemożliwić uzyskanie grypę.

  na górę

  Co możesz zrobić, aby uniknąć grypy?

  Eksperci w CF i immunizacji opracowali następujące wytyczne, które pomogą zapobiegać grypę:

  Zaszczep – Każdego roku jesienią i zimą szczepienie przeciwko grypie, lub „grypie,” podana jest dla ludzi z CF, członków ich rodzin oraz ich dostawców opieki zdrowotnej. To pomaga zapobiec grypie, pomagając organizmowi zwalczyć lub zwiększyć jego odporność na obecnych typów wirusa grypy.

  Bliskie kontakty ludzi z CF powinien również dostać się przeciwko grypie. To pomoże chronić ludzi z CF na grypę. Sezon jesień to najlepszy czas, aby się zaszczepić, ale coraz zaszczepione w grudniu lub styczniu nadal pomocne jak sezon grypowy może trwać aż do wiosny.

  Szczepionka przeciw grypie sprayu (np. FluMist ® ) – Być może słyszeliście o Szczepionka jest rozpylana w nosie „spray grypy szczepionki.”.To jest tylko zatwierdzone do osób w wieku od 2 do 49 lat, którzy nie mają choroby płuc, jak CF lub astmą. Jednak członkowie rodziny bez CF lub innych warunków zdrowotnych może być w stanie uzyskać „grypa sprayu szczepionki.”

  Praktyka dobrych nawyków zdrowotnych – środki kontroli zakażeń może pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się grypy. Te nawyki to:

  1. Myj ręce – Myj często ręce wodą z mydłem lub z 60 procentowym żelu na bazie alkoholu ręki (szczególnie po kaszlu lub kichania). To pomoże chronić ciebie i innych wokół ciebie.
  2. Powstrzymać rozprzestrzenianie – zasłonić usta i nos chusteczką podczas kaszlu lub kichania. Wyrzuć chusteczkę do kosza lub pojemnika pokryte. Upewnij się, że potem umyć ręce, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków na innych.
  3. Nie dotykać – Limit dotykania oczu, nosa i ust. Zarazki często rozprzestrzeniają gdy osoba dotyka coś, co ma zarazki, a następnie dotyka jego oczy, nos lub usta.
  4. Zostań w domu – Jeśli jesteś chory, po prostu zostać w domu.Pomożesz uniemożliwić innym zachorowaniem.
  5. Zachowaj dystans – Unikaj bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy są chorzy (pobyt co najmniej sześć stóp dalej). Kiedy jesteś chory, zachować odległość od innych osób, aby chronić je przed zachorowaniem.
  6. Praktyka innych dobrych nawyków zdrowotnych – Dużo snu, pić dużo płynów, zjeść pożywne jedzenie, być aktywnym fizycznie i zarządzania stresem.

  na górę

  Czy są jakieś skutki uboczne szczepionki na grypę?

  Grypie nie daje na grypę, gdyż wirusy w grypie są zabijane (nieaktywna).Ryzyko grypy strzał powodując poważne szkody jest bardzo mała. Jednak, podobnie jak innych szczepionek, można mieć łagodne skutki uboczne, takie jak bolesność, zaczerwienienie lub obrzęk, gdzie strzał został podany, to podgorączkowe lub jakieś łagodne bóle. Jeśli te problemy się, zaczną wkrótce po strzał dano i trwają zwykle jeden do dwóch dni. Jednakże, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli nie czujesz się lepiej lub zaczynają czuć się gorzej.

  Jeśli masz alergię na jajka, porozmawiać z lekarzem na temat innych sposobów, aby dostać szczepionkę przeciw grypie.

  na górę

  Co to jest pandemia grypy?

  Pandemia to epidemia choroby, która występuje na całym świecie. Pandemia grypy występuje wtedy, gdy pojawia się nowy szczep grypy, dla których ludzie mają niewielki lub żaden immunitet, dla których brak jest dostępna szczepionka. Tak więc, pandemia grypy może rozprzestrzeniać się łatwo z człowieka na człowieka i powodować poważne choroby u wielu ludzi w wielu krajach, w bardzo krótkim czasie.

  na górę

  Dodatkowe materiały na temat zarazków i kontroli zakażeń

  na górę

  Dodatkowe źródła informacji na temat grypy


  [wysija_form id=”5″]

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.