Learn About Clinical Trial Participation

Learn About Clinical Trial Participation
13 grudnia 05:10 2013 Print This Article

snap_001What You Should Know 

There have never been more opportunities to help develop new drugs for cystic fibrosis than there are today.

More potential therapies to treat CF are in development today than in the entire history of cystic fibrosis research.

While that gives all of us great cause for hope, it also charges us with recruiting more people than ever before to help us test new drugs.

Without patient volunteers — without people like you — research and progress are not possible.


http://youtu.be/F6nqcafmXbE

What is a Clinical Trial?

Clinical trials, also called clinical studies, are research trials in human volunteers that seek to answer questions about new potential drugs or new ways of using already approved therapies to treat a disease or condition.

There are two types of clinical trials: observational and interventional.

 • In an observational clinical trial, researchers observe participants and keep track of their health. Specific drugs are not used in this type of study. Although observational trials don’t test drugs or treatments, they are very important for developing new ideas about cystic fibrosis and how the disease might be treated.
 • In an interventional clinical trial, researchers give participants a particular drug and measure how well it works in the body and whether or not the treatment is helpful.

The Foundation’s clinical trial search tool allows you to search for both observational and interventional clinical trials.

Why do people participate in clinical trials?CFF-Clinical-Trials-Brochure

Participating in a clinical trial can be a very satisfying and worthwhile experience. A few of the potential reasons to participate include:

 • People who participate in clinical trials may get access to investigational drugs before they become available to the public;
 • Participants can take a more active role in their own health care;
 • By participating, volunteers have a chance to help those newly diagnosed with CF;
 • People who participate bring us one step closer to finding a cure for CF; and
 • Participants help to find new therapies and drugs to improve the quality of life for everyone with CF.

Who sponsors clinical research?

Clinical research can be sponsored in part or entirely by any number of organizations or individuals. For example, medical institutions, universities, foundations, voluntary groups, drug companies, and federal agencies, such as the National Institutes of Health (NIH), all sponsor research.

The sponsor chooses doctors, called principal investigators, to run the trials. Study-related medical care is often provided to the patient at no cost.

The Cystic Fibrosis Foundation is the primary supporter of CF research. Almost all of the approved CF therapies available today were made possible because of research funded by the CF Foundation.


Additional Resources

 • Have more questions?
Read these FAQs to learn more about CF clinical trials.
 • Search for CF clinical trials.
Find a Clinical Trial
 • Read a short story for children 8-12 years about one girl’s experience joining a clinical trial.
Emma Green Clinical Trial Booklet
 • Call the CF Foundation’s toll-free Clinical Research Hotline.
877-8CF-JOIN
(877-823-5646)
 • Visit the website of the NIH and search
  for „cystic fibrosis:”
www.clinicaltrials.gov
 • Learn about children and clinical trials:
http://www.nhlbi.nih.gov/
childrenandclinicalstudies
 • Sign up to receive clinical trial email alerts.
http://www.cff.org/research/
ClinicalResearch/Find/ClinicalTrialAlerts

Tłumaczenie Google


Dowiedz się więcej o Clinical Trial Uczestnictwo

Co należy wiedzieć

Nigdy nie było więcej możliwości, które pomogą opracować nowe leki na mukowiscydozę niż jest dzisiaj.

Inne potencjalne terapie w leczeniu CF są w rozwoju dzisiaj niż w całej historii badań torbielowate zwłóknienie.

Mimo, że daje nam wszystkim wielki powód do nadziei, ale również pobiera nam rekrutację więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej, aby pomóc w testowaniu nowych leków.

Bez wolontariuszy pacjentów – bez ludzi takich jak Ty – badania i rozwój nie są możliwe.

Emily Schaller brał udział w wielu badaniach klinicznych CF.Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, dlaczego ona wolontariuszy.

Co to jest próba kliniczna?

Badania kliniczne, zwane również badania kliniczne, są badania naukowe na ludzkich ochotnikach, które starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące nowych potencjalnych leków lub nowych sposobów wykorzystania już zatwierdzonych terapii w leczeniu choroby lub stanu.

Istnieją dwa rodzaje badań klinicznych: obserwacyjnych i interwencyjnych.

 • W obserwacyjnym badaniu klinicznym, badacze obserwować uczestników i śledzić ich stan zdrowia. Konkretne leki nie są stosowane w tego typu badaniach. Chociaż badania obserwacyjne nie testować leki lub zabiegi, są bardzo ważne dla rozwoju nowych pomysłów na temat mukowiscydozy i jak choroba może być leczona.
 • W badaniu klinicznym interwencyjnej, badacze dać uczestnikom danego leku i zmierzyć jak to działa w organizmie i czy leczenie jest pomocne.

Badanie kliniczne narzędzie wyszukiwania Fundacji pozwala na wyszukiwanie zarówno dla badań klinicznych i obserwacyjnych interwencyjnych.

Badania kliniczne z ofertą

Dlaczego ludzie uczestniczą w badaniach klinicznych?

Uczestniczących w badaniu klinicznym może być bardzo satysfakcjonujące i wartościowe doświadczenie. Kilka potencjalnych powodów do udziału w postępowaniu są:

 • Ludzie, którzy biorą udział w badaniach klinicznych, mogą uzyskać dostęp do badanych leków, zanim staną się one dostępne dla publiczności;
 • Uczestnicy mogą odgrywać bardziej aktywną rolę w ich własnej opieki zdrowotnej;
 • Uczestnicząc, wolontariusze mają szansę, aby pomóc ci niedawno zdiagnozowano CF;
 • Ludzie, którzy uczestniczą doprowadzić nas o jeden krok bliżej do znalezienia lekarstwa na mukowiscydozę, oraz
 • Uczestnicy pomóc znaleźć nowe terapie i leki w celu poprawy jakości życia dla każdego z CF.

Kto sponsoruje badania kliniczne?

Badania kliniczne można sponsorowany częściowo lub w całości dowolną liczbą organizacji lub jednostek. Na przykład, instytucje medyczne, uniwersytety, fundacje, grupy wolontariuszy, firmy farmaceutyczne i agencje federalne, takie jak National Institutes of Health (NIH), wszystkie badania sponsora.

Sponsor wybiera lekarzy, zwane głównymi śledczy, aby uruchomić procesy.Badania związane z opieka medyczna jest często dla pacjenta bez żadnych kosztów.

Mukowiscydoza Fundacja jest głównym zwolennikiem badań CF. Prawie wszystkie zatwierdzonych terapii CF dostępnych dzisiaj było możliwe z powodu badań finansowanych przez Fundację CF.

Dodatkowe zasoby

 • Masz więcej pytań?
Przeczytaj te najczęściej zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej o CF badaniach klinicznych.
 • Szukaj CF badaniach klinicznych.
Znajdź badaniu klinicznym
 • Czytaj opowiadanie dla dzieci 8-12 lat o doświadczeniu jednej dziewczyny łączącej badania klinicznego.
Emma Green Broszura Clinical Trial
 • Zadzwoń CF w Fundacji bezpłatnego badania kliniczne Hotline.
877-8CF-JOIN
(877-823-5646)
 • Odwiedź stronę internetową i poszukać NIH
  dla „mukowiscydoza”
www.clinicaltrials.gov
 • Dowiedz się o dzieci i badań klinicznych:
http://www.nhlbi.nih.gov/
childrenandclinicalstudies
 • Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia e-mail klinicznych próbnych.
http://www.cff.org/research/
ClinicalResearch / Znajdź / ClinicalTrialAlerts
Zaktualizowane 26.11.2013

[wysija_form id=”5″]

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.