Do końca roku odpisz darowiznę – Matio

Do końca roku odpisz darowiznę – Matio
19 grudnia 04:48 2013 Print This Article

MatioDarowizny  –

artykuł ze strony Fundacji

„Matio”

Każdy może pomagać MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Form pomocy jest wiele – od najprostszej, jaką jest darowizna ( przelew, przekaz pocztowy, stałe zlecenie), przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji, sponsoring, promocja Fundacji i informowanie o niej innych czy współpraca medialna. Zapraszamy wszystkich Przyjaciół Fundacji do wspólnego działania na rzecz naszej Fundacji i chorych na mukowiscydozę.

Jeśli chcesz wspomóc działania Fundacji i pomoc naszym podopiecznym darowizną : MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul.Celna 6; 30-507 KRAKÓW

PKO S.A. 28 1240 4432 1111 0000 4722 3853

BNP PARIBAS Bank Polska SA  Oddział w Krakowie, ul. Lubicz 23
86 1600 1013 0002 0011 6035 0001

Gdy chcesz przekazać darowizne na rzecz konkretnego podopiecznego naszej fundacji prosimy o przesyłanie srodków na ponizszy numer konta z dopisaniem imienia i nazwiska podopiecznego : 

Bank BPH S.A. 36 1060 0076 0000  3200 0132 924

Darowizny zagraniczne (nr IBAN i Swift Fundacji):
IBAN: PL86 1600 1013 0002 0011 6035 0001
BIC/ Swift: PPABPLPK

Przekaż darowiznę na cele szczególne
Bank Pekao SA 53 1240 4432 1111 0000 4721 6031
Pozwolenie na zbiórki publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Decyzja Ministerstra Administracji i Cyfryzacji nr 399/2013 z dnia 18 października 2013

 

Dziękujemy za każdą darowiznę na rzecz naszych podopiecznych i realizowanych przez nas działań.

Ashampoo_Snap_2013.12.19_04h43m19s_001_

Możesz wspomóc działania Fundacji MATIO wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji. Aby to ułatwić nawiązaliśmy współpracę z firmą Przelewy24. Można dokonć przelewu darowizny on-line, bezpośrednio z naszej strony korzystając z formularza. Całość transakcji realizowana jest przez Przelewy 24. Dziękujemy za każdą darowiznę i pomoc w ten sposób naszym podopiecznym.

Dla tradycjonalistów mamy wstępnie wypełniony danymi Fundacji druk przekazu pocztowego/przelewu bankowego plik pdf. Wystarczy wydrukować go, uzupełnić o swoje dane i kwotę, a potem udać się do banku lub na pocztę. Dziękujemy za każdą darowiznę i pomoc naszej Fundacji. Jeśli to możliwe możecie Państwo, także wspierać nasze działania stałym zleceniem przelewu bankowego na naszą rzecz. W takim przypadku, Państwo zlecacie wyłącznie dyspozycję zlecenia na rzecz naszej Fundacji w swoim banku, a wszystkimi formalnościami zajmuje się bank. Zlecenie w każdej chwili można zmienić, zmodyfikować go lub z niego zrezygnować. Każda nawet najmniejsza darowizna jest dla nas skarbem, bowiem pozwala nam pomagać chorym na mukowiscydozę i realizować nasze działania. Dzięki właśnie takim drobnym darczyńcom nasza Fundacja aktywnie działa od 1996 roku na rzecz naszej wspólnoty. Przekazując darowiznę i 1% podatku możecie Państwo być współautorami realizowanych przez nas projektów. Tych obecnych i przyszłych dopiero planowanych.

Jeśli nie masz możliwosći wydrukowania, możesz wypełnić Przekaz pocztowy lub druk przelewu ręcznie, poniższymi danymi:

Dla: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6; 30-507 Kraków
nr konta: 86 1600 1013 0002 0011 6035 0001
tytułem: Wpłata na rzecz Fundacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpłatę dokonaną w trakcie całego roku 2007 na rzecz organizacji pozarządowych możecie Państwo odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2007. (na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą”)
Art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 6 e ustawy
Darowizny na cele: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu

Paweł Wójtowicz
Prezes Fundacji

Darowizny osób fizycznych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.
Od początku 2005 r. można odliczyć darowizny:
– przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (nie jest obowiązkowe posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Art. 26 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Darowizny osób prawnych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.
Od początku 2005 roku można odliczyć darowizny:
– przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna być ona udokumentowanadowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


Podatnicy otrzymujący darowizny, są obowiązani:

  1. w zeznaniu wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, a także celu, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł,
  2. w terminie składania zeznania, (art.  27 ust. 1 ustawy) udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.

Podatnicy otrzymujący darowizny, którzy nie składają zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, są obowiązani w terminie, o którym mowa w art. 27 ust. 1:

  1. przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, a także celu, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł,
  2. udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.

 

 

 

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.