Szkocki producent leków do mukowiscydozy inhalator

Szkocki producent leków do mukowiscydozy inhalator
19 grudnia 05:06 2013 Print This Article

Scots drug maker to make cystic fibrosis inhaler

Inhalers could be used to treat cystic fibrosis. Picture: PA

Inhalers could be used to treat cystic fibrosis. Picture: PA

A SPIN-OUT company from the Rowett Institute in Aberdeen has sealed a key deal to develop its cystic fibrosis (CF) medicine to be deliver through an inhaler.

NovaBiotics signed the agreement with Bradford-based Crystec to develop a dry powder form of its Lynovex drug.

CF is an inherited disease that affects about 10,000 people in the UK and causes patients’ bodies to produce excessive mucus, which impacts the lungs and makes it hard to breathe.

Lynovex is an “orphan drug” candidate that breaks down mucus, disrupts bacterial films and acts as an antibacterial agent.

Orphan drugs are medicines that are often shunned by larger pharmaceutical companies because there is only a small market for them.

Deborah O’Neil, founder and chief executive at NovaBiotics, said: “Current treatments for CF are limited.

“Multiple therapies are often required but Lynovex could offer the possibility of a multi-functional, single treatment that addresses mucus production, bacterial infections and also persistent bacterial biofilms.

“I’m excited at the prospect of investigating how an inhaled form can achieve these clinical aims and, in doing so, could improve lung function in CF patients in the long term.”

Peter York, chief scientist at Crystec, added: “We are delighted to be supporting NovaBiotics on this project.

“We believe bringing together the therapeutic potential of Lynovex with the ‘best in class’ lung delivery performance of Crystec’s engineered particles could represent a ground-breaking treatment for this debilitating disease.”

NovaBiotics is also preparing to begin a phase-two clinical trial for Lynovex tablets that could be used to treat acute exacerbations of CF.

The work is being conducted in partnership with Aberdeen University and NHS Grampian.

NovaBiotics’ collaboration with the Cystic Fibrosis Trust to fund the phase-two trial will be highlighted as a case study at the UK Bioindustry Association’s annual parliament day next month at Westminster.

The meeting is described as a “flagship advocacy event, which represents the sector’s top policy needs to senior policymakers across government and sets the agenda for the year ahead”.

In August, NovaBiotics signed a deal with New York-listed Taro to develop a treatment for fungal nail infections, which could trigger tens of millions of dollars’ worth of royalty payments for the Aberdeen-based firm.

The world-wide nail fungus treatment market is expected to be worth more than £2 billion a year by 2022, according to figures from GlobalData.

NovaBiotics, which was launched in 2004, initially used its research to develop its nail fungus treatment before shifting its focus to more critical diseases such as CF.

The company’s board includes non-executive director Professor Andy Porter, the former chief scientific officer at Haptogen, who helped oversee its sale to Wyeth, one of the biggest deals to involve a Scottish life sciences company.

NovaBiotics has raised more than £10 million from private equity investors and Scottish Enterprise during the past decade and has considered floating on the stock market.
Tłumaczenia na język polski  (translator Google)

 

Firma typu spin-out z Instytutu Rowett w Aberdeen został uszczelniony kluczową ofertę rozwijać mukowiscydozę (CF) muzyka do dostarczania przez inhalator.

NovaBiotics podpisał umowę z Crystec Bradford-opartej na rozwój postaci suchego proszku jego Lynovex leku.

CF jest chorobą dziedziczną, która dotyka około 10.000 ludzi w Wielkiej Brytanii i powoduje ciała pacjenta do wytworzenia nadmiernej śluz, który ma wpływ na płuca i sprawia, że ​​trudno oddychać

Lynovex jest „lek sierocy” kandydat, który rozkłada się śluz, przerywa filmów bakteryjnych i działa jako środek przeciwbakteryjny.

Leki sieroce to leki, które są często odrzucane przez dużych firm farmaceutycznych, ponieważ jest tylko mały rynek dla nich.

Deborah O’Neil, założyciel i dyrektor naczelny w NovaBiotics, powiedział: „Obecne sposoby leczenia CF są ograniczone.

„Wiele terapie są często wymagane, ale Lynovex może zaoferować możliwość wielofunkcyjnego, pojedynczy zabieg, który dotyczy produkcji śluzu, infekcji bakteryjnych, a także utrzymujące się biofilmu bakteryjnego.

„Jestem podekscytowany na myśl o zbadanie, jak forma wdychane mogą osiągnąć te cele kliniczne i, w ten sposób może poprawić czynność płuc u chorych na mukowiscydozę w dłuższej perspektywie.”

Peter York, główny naukowiec w Crystec, dodał: „Jesteśmy zachwyceni, że wspieranie NovaBiotics na temat tego projektu.

„Wierzymy, że łącząc potencjał terapeutyczny Lynovex z” najlepsze w swojej klasie „wydajność płuc dostawy inżynierii cząstek Crystec mogłoby stanowić przełomowe leczenie tej choroby wyniszczające.”

NovaBiotics przygotowuje się także do rozpoczęcia fazy badań klinicznych dla dwóch tabletek Lynovex, które mogą być stosowane w leczeniu zaostrzenia CF.

Prace prowadzone są we współpracy z Uniwersytetu Aberdeen i NHS Grampian.

Współpraca NovaBiotics ‚z Mukowiscydozy zaufania fundować faza dwóch prób zostaną podświetlone jako studium przypadku w rocznym dzień parlamentu brytyjskiego przemysłu biotechnologicznego Stowarzyszenia następny miesiąc w Westminster.

Spotkanie jest opisany jako „zdarzenia flagowy poparcia, co stanowi najważniejsze potrzeby polityki w tym sektorze do starszych polityków na całym rządem i ustala porządek obrad na następny rok”.

W sierpniu NovaBiotics podpisał kontrakt z New York-wymienionych Taro opracowania leczenia zakażeń grzybiczych paznokci, które mogłyby powodować dziesiątki milionów dolarów w wartości należności licencyjnych dla firmy z siedzibą w Aberdeen w.

Oczekuje się, że na całym świecie rynek leczenie grzyba paznokci jest być warte ponad 2 mld zł w roku 2022, według danych GlobalData.

NovaBiotics, który został uruchomiony w 2004 roku, początkowo używane badań w celu opracowania jej paznokci leczenie grzyba przed reorientacji na choroby bardziej krytycznych, takich jak CF.

Zarząd firmy obejmuje dyrektora niewykonawczego Profesor Andy Porter, były dyrektor ds. naukowych w Haptogen, który pomógł nadzorować jego sprzedaż Wyeth, jednej z największych transakcji zaangażowanie szkocką firmę nauk przyrodniczych.

NovaBiotics zebrała ponad 10 mln PLN z prywatnymi inwestorami i Scottish Enterprise w ciągu ostatniej dekady i uznała, unoszące się na giełdzie.
[wysija_form id=”5″]

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.