Na czasie – „Kolęda, historia i cele, jak się zachować”

Na czasie – „Kolęda, historia i cele, jak się zachować”
18 stycznia 07:38 2014 Print This Article

pap_20101214_0uwKOLĘDA – HISTORIA I CELE.

JAK NALEŻY SIĘ DO KOLĘDY PRZYGOTOWAĆ I JAK JĄOWOCNIE PRZEŻYĆ ?

Ks. Zb. Kulwikowski; Żelistrzewo 2010

Błogosławione stopy zwiastunów Dobrej Nowiny.

1. Od pierwszej niedzieli Adwentu, a najczęściej od świąt Bożego Narodzenia w polskich parafiach trwają odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą.

2. Kolęda to nie magia, czy podtrzymywanie reliktów przebrzmiałej pobożności. Kolęda to:

* otwarcie drzwi rodzinnego domu Panu Bogu,

* to liturgiczne nabożeństwo w domu rodzinnym pod przewodnictwem kapłana,

* to wstawiennicza modlitwa do Pana Boga o uchronienie rodziny od zła wszelakiego,

* to zwiastowanie radosnej nowiny o zbawieniu,

* to szczególny wyraz wyznania wiary,

* to Boże błogosławieństwo na Nowy Rok.

Widomym znakiem i potwierdzeniem kolędy, jest pozostawiony przez kapłana kolędującego napis kredą na drzwiach wejściowych do domu lub do mieszkania:C+M+B, to znaczy: Chrystus Mansioni Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi oraz cyfry Nowego Roku Pańskiego. Ten napis jest noworocznym życzeniem K-ła dla chrześcijańskiej rodziny, dla domu i mieszkania. To oznakowanie jest świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa i przynależności do Kościoła całej rodziny.

3. Błogosławieństwo rodzin i poświęcenie domów ma w Kościele długą tradycję.Polecał je św. Atanazy już w 3 wieku. Pierwsze wzmianki o kolędowaniu znajdujemy w dokumencie Gelasianum z 5 wieku.

Mędrcy oddawszy pokłon nowonarodzonemu Jezusowi, w drodze powrotnej odwiedzali miasta i wioski, wszędzie rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkim ciele. Z Ewangelii wiemy, że Pan Jezus wielokrotnie nawiedzał domy swoich uczniów i przyjaciół, przynosząc im łaskę i błogosławieństwo, pokój, nadzieję i radość. Chrystus polecił swoim 77 uczniom, aby szli do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Gdy wysyłał Apostołów z misją głoszenia Ewangelii powiedział do nich: Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, kto wami gardzi, Mną gardzi.

Papieskie pielgrzymki po całym świecie, to także odwiedziny duszpasterskie, to papieskie kolędowanie. Nasz Rodak, sługa Boży Jan Paweł II. Wielki odbył 104 pielgrzymki, czyli odwiedziny duszpasterskie w ponad stu krajach globu ziemskiego.

Zgodnie z kan. 396 K.P.K. biskup musi złożyć wizytę duszpasterską – zwaną wizytacją kanoniczną raz na 5 lat w każdej parafii swojej diecezji. Zgodnie z kan. 529 K.P.K. proboszcz wraz ze swoimi współpracownikami zobowiązany jest co roku złożyć wizytę duszpasterską w każdej rodzinie swojej parafii.

4. Cele i zadania wizyty duszpasterskiej. Kolęda to:

* nabożeństwo i wspólna modlitwa duszpasterza i wiernych połączona z błogosławieństwem domów i mieszkań oraz przedmiotów kultu religijnego,

* to poznanie wiernych i warunków ich życia,

* to swoista inwentaryzacja tego, co stanowi kształt

parafii: uzupełnienie rodzinnej kartoteki parafialnej

lub założenie nowej, ustalenie liczby wiernych,

rodzin i małżeństw, spotkanie w gronie rodzinnym

z dziećmi i młodzieżą, z chorymi i niepełnosprawnymi

* to sprawdzenie stanu duchowego i religijnego

mieszkańców (małżeństwa niesakramentalne, sekty,

udział dzieci i młodzieży w katechezie, święcenie

niedzieli i świąt kościelnych),

* to włączenie wiernych w życie wspólnoty parafialnej, zwłaszcza tych, którzy niedawno na terenie parafii zamieszkali,

* to odkrywanie charyzmatów Parafian i wykorzystanie ich we wspólnocie parafialnej,

* to spoiwo łączące ludzi wokół ołtarza i duszpasterzy,

* to ewangelizowanie parafian będących daleko od Kościoła i życia sakramentalnego,

* to wsłuchanie się w głos Parafian, w ich spojrzenie na życie parafii i na posługujących w niej kapłanów,

* podczas kolędy duszpasterze chcą poznać, jakie są potrzeby materialne ludzi biednych oraz potrzeby duchowe Parafian.

* kolęda ma także wymiar materialny, albowiem wierni składają ofiary pieniężne, jako wyraz swojej troski o potrzeby materialne swojej parafii i diecezji.

Na ten temat mówi 5 przyk. Kościelne: Wspierać potrzeby wspólnoty Kościoła.

5. Odwiedziny duszpasterskie pozwalają duszpasterzom zorientować się w problemach parafian, aby w codziennej pracy duszpasterskiej mogli lepiej i owocniej reagować na oczekiwania i potrzeby wiernych. Po kolędzie kapłani widzą w kościele nie anonimowy tłum, ale konkretnych ludzi, których poznali bliżej podczas kolędy.

Podczas kolędy kapłani oczekują serdecznego twórczego dialogu z całą Familią, oczekują umocnienia i pogłębienia znajomości oraz więzów przyjaźni. Niech Wierni raczą sobie uświadomić, iż kolędowanie niesie ogromne zmęczenie fizyczne i psychiczne dla kapłanów kolędujących. Na czas trwania kolęd kapłani nie zawieszają swoich codziennych zajęć duszpasterskich.

Bardzo często Wierni nie są przygotowani, lub nie mają dobrej woli do:

* konstruktywnego wykorzystania spotkania się ze swoim duszpasterzem w domu rodzinnym,

* do stawiania mądrych pytań i twórczych sugestii,

* do przyjęcia lub przekazania różnych informacji duszpasterskich i życia religijnego,

* do omówienia problemów małżeńskich i rodzinnych

 

6. Praktyczne uwagi o nabożeństwie kolędowym.

* wodę święconą można odebrać przed lub po każdej Mszy św. w kościele,

* wierni u których w danym dniu jest kolęda, powinni uczestniczyć w porannej Mszy św.,

* często zdarza się, że kapłan przychodząc z kolędą słyszy słowa: Dzisiaj kolęda My nic o kolędzie nie wiemy. Nikt nam o kolędzie nic nie powiedział.

My nie jesteśmy przygotowani do kolędy ! Tym samym dają o sobie bardzo złe świadectwo,

* przy furtce ogrodzenia lub przed drzwiami mieszkania kapłana wita głowa rodziny – Ojciec. Gdy Go nie ma – kapłana wita Matka, lub ktoś z Rodziny,

* Górale kolędującego kapłana wprowadzają do domu lub do mieszkania z zapaloną świecą już od furtki ogrodzenia,

* stół nakryty jest białym obrusem, na stole krzyż, zapalone świece, naczynie ześwięconą wodą i kropidło; mogą stać kwiaty – ale tylko żywe,

* przed przybyciem kapłana, można w mieszkaniu można spalić na rozgrzanej blasze(n.p. po konserwie) pyłek z bursztynu; gdy go nie ma,

spalić lekko podsuszone igliwie świerku, sosny, świerku, modrzewia, czy nawet wschodnie kadzidełko,

* wszyscy domownicy czynnie uczestniczą w modlitwach i w pieśniach,

* na czas kolędy wyłączone są telewizory i radia,

* na czas kolędy psy i koty, zamknięte są w pomieszczeniach gospodarczych, lub piwnicach – nigdy w łazienkach lub w sąsiednich pokojach,

* klatki z papużkami i kanarkami wyniesione są do innego pomieszczenia,

* wszyscy są odświętnie ubrani.

U W A G A !

* nigdy nie wolno nabożeństwa kolędowego przeżywać tylko w skarpetkach – bez obuwia na nogach !

* nigdy nie wolno nabożeństwa kolędowego przeżywać w laczkach, papciach, ani w dresach.

Przyjmowanie kolędy w skarpetkach, w laczkach, papciach, w dresach świadczy o:

* lekceważeniu nabożeństwa kolędowego,

* o braku szacunku dla kapłana i dla osób mu towarzyszących,

* o braku kultury osobistej i o złym wychowaniu,

* pamiętajmy, że ubiór świadczy o wiarygodności człowieka,

* przysłowie mówi: Jak cię widzą, tak cię piszą.

Prócz tego bardzo prosimy:

* nie przegrzewać pokoju, w którym odbywa się nabożeństwo kolędowe,

* przy kolędowym stole nie stawiać głębokich, niskich foteli, a tylko zwykłe krzesła,

* zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski, po odmówieniu wszystkich modlitw, pan organista i ministranci opuszczają mieszkanie, pozostaje tylko kapłan i rodzina,

* dzieci i młodzież mają w pobliżu przygotowane zeszyty do religii.

 

7. Dołóżmy wszelkich starań, aby podczas kolędy była obecna cała rodzina w komplecie. Odwiedziny duszpasterskie przeżyjmy w duchu bożonarodzeniowej radości, głębokiej modlitwy i serdecznej rozmowy ze swoimi duszpasterzami.

Niech błogosławieństwo kolędowe:

* chroni Wasze domy od wszelkiego zła i nieszczęścia,

* niech uświęci i zjednoczy Wasze Rodziny,

* niech napełni Was łaską, miłością i pokojem,

* niech Was umocni do mężnego wyznawania wiary ido postępowania według jej zasad.

 

Na błogosławione dni kolędowe oraz na każdy dzień Roku Pańskiego 2011 składamy życzenia słowami Aarona, pierwszego Arcykapłana Starego Testamentu:

 

Niech Bóg Was błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Wami

i obdarzy Was swoją łaską.

Niech zwróci ku Wam swoje oblicze

i obdarzy Was pokojem.

 

Do zobaczenia w Waszych Kościołach Domowych.

Szczęść Wam Boże 


http://www.zelistrzewo.diecezja.gda.pl/new/index.php/homilie/72-kolda-historia-i-cele

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.