Czosnek, naleziono przeciwdziałania na zjadliwe bakterie związane z mukowiscydozą i innymi chorobami

Czosnek, naleziono przeciwdziałania na zjadliwe bakterie związane z mukowiscydozą i innymi chorobami
15 kwietnia 06:13 2014 Print This Article

garlic-and-cystic-fibrosisGarlic Found To Counteract Virulent Bacteria Associated With Cystic Fibrosis, Other Diseases

Posted by: Sreetama Dutt March 11, 2014Ashampoo_Snap_2014.04.15_06h04m27s_001_

garlic and cystic fibrosisThe gram negative bacterium,Pseudomonas aeruginosa has the reputation of being an opportunistic multi-drug resistant pathogen, which is a cause of concern in pharmaceutical and healthcare settings. It plays a pivotal role in cystic fibrosis, where mucus clogged airways, hardened lungs, and dehydrated epithelial surfaces provide a suitable environment for its colonization and formation of thick biofilms, which in turn shield the microbes against antibiotic action, making them resistant. Release of toxins combined with colonization leads to down-regulation of the body’s immune system making it all the more difficult to be eradicated.

In a biofilm, bacteria commute with each other with the help of a density-dependent cell signal system referred to as “Quorum sensing.” It so happens that bacteria secrete these molecules known as autoinducers (AI) which, on reaching a critical cell density, bind to cytoplasmic receptors in the cells which is followed by dimerization, signal detection and binding to promoters of genes encoding for virulence factors, initiating their transcription. Pseudomonas aeruginosa has three such systems which release AI molecules (called N-Acylhomoserine lactones or ASL) which lead to production of toxins like alkaline protease, elastase, superoxide dismutase, lipopolysaccharides, rhamnolipids and efflux pumps. These contribute to their multidrug resistant nature.

Read more about cystic fibrosis.

According to a recent press release by The University of Copenhagen, the compound Ajoene obtained from freshly ground garlic has been found to possess natural Quorum Sensing Inhibitory (QSI) properties. A study led by Tim Holm Jakobsen used this compound against artificially grown Pseudomonas aeruginosa biofilms in laboratory mice and found it to act synergistic-ally with antibiotics in successfully reducing the bacterial population. If earlier studies on this are taken into account, ajoene is a sulphur containing compound which has the ability to neutralize quorum sensing by enzymatically metabolizing the AI and blocking their signal detection pathways leading to weakening of the biofilm, wherein the antibiotics can exert the desired effects on the microbes. This combination can reduce virulence by as much as 90%. Some other health benefits of garlic (Ajoene) include reduction of blood pressure and serum cholesterol and providing relief in cardiovascular complexities. Garlic is also the storehouse of allicin, the world’s most powerful antioxidant (according to a report from Queen’s University, 2009).  Some other naturally occurring QSIs include carrots, peas, chamomile, lemongrass and yellow peppers.

 

It should be noted that the amount of ajoene necessary to bring about the desired changes are equivalent to almost 50 bulbs of crushed garlic, which is not advisable for human consumption. Hence it is up to the pharmaceutical companies to utilize these gifts of Nature and make chemically modified compounds which can bring about the desired effects in very low concentrations. This would pave way for a healthier lifestyle and a longer lifespan.


Ashampoo_Snap_2014.04.15_06h04m27s_001_
Tłumaczenia na język polski – Translator GoogleCzosnek Znaleziono przeciwdziałać zjadliwe bakterie związane z mukowiscydozą, innych chorób

Wysłany przez: Sreetama Dutt 11 marca 2014

czosnek i mukowiscydozaBakterie Gram ujemne,Pseudomonas aeruginosa ma reputację oportunistyczne odporne na wiele leków patogen, który jest powodem do niepokoju w środowisku farmaceutycznym i opieki zdrowotnej. Odgrywa ono kluczową rolę w przebiegu mukowiscydozy , w drogach oddechowych śluz zatkane, utwardzone płuca i suszone powierzchnie nabłonka zapewniają odpowiednie warunki do jego kolonizacji i tworzenia grubych warstw biologicznych, które z kolei tarczą mikroorganizmów przeciw działaniu antybiotycznym, dzięki czemu wytrzymałe.Uwalnianie toksyn połączeniu z kolonizacji prowadzi do regulacji w dół ciała układu odpornościowego co tym trudniejsze do zwalczenia.

W biofilmu, bakterie zamieniać ze sobą za pomocą sygnalizacji komórkowej zależnej od gęstości dalej „ąuorum odczuwania”. Zdarza się, że bakterie wydziela te cząsteczki zwane autoinducers (Al), które po osiągnięciu krytycznej gęstości komórkowej wiążą się cytoplazmatyczne receptorów w komórkach, które następują dimeryzacji, detekcji sygnału i wiązanie z promotorów genów kodujących czynniki wirulencji inicjowanie transkrypcji.  Pseudomonas aeruginosa  ma trzy takie układy, które uwalniają cząsteczki AI (zwane laktonów N-Acylhomoserine lub npm) które prowadzą do produkcji toksyn, takich jak proteazy alkalicznej, elastazy, dysmutazy ponadtlenkowej, lipopolisacharydów, rhamnolipids i pomp wypływu. To przyczynia się do ich charakteru odpornej na wiele leków.

Czytaj więcej o mukowiscydozę .

Według niedawnego komunikatu prasowego Uniwersytetu w Kopenhadze, związek Ajoene pobrane ze świeżo zmielonego czosnku stwierdzono, że posiadają naturalny quorum sensing hamujące (QSI) właściwości. Badania prowadzone przez Tima Holm Jakobsen stosować ten związek na sztucznie wyhodowanych  Pseudomonas aeruginosa  biofilmu w laboratorium myszy i stwierdziła, że działania synergiczne-sojusznika z antybiotykami w powodzeniem zmniejszenie populacji bakterii. Jeśli poprzednie badania na tym wziąć pod uwagę, ajoene jest związek zawierający siarkę, który ma zdolność do neutralizowania zbiorczy wykrywanie przez enzymatyczną metabolizowania SI i blokowanie ich ścieżek wykrywania sygnału prowadzi do osłabienia biofilmu, przy czym antybiotyki mogą wywierać pożądane działanie na drobnoustroje. Taka kombinacja może zmniejszyć zakaźność nawet o 90%. Niektóre inne korzyści zdrowotne czosnku (Ajoene) obejmują obniżenie ciśnienia krwi i cholesterolu w surowicy krwi i zapewniając ulgę w złożoności układu krążenia. Czosnek jest także magazynem allicyny , na świecie najbardziej potężny przeciwutleniacz (według raportu z Queen University, 2009). Niektóre inne QSIs naturalnie występujące m.in. marchew, groszek, rumianku, trawy cytrynowej i żółtej papryki.

 

Należy zauważyć, że ilość ajoene potrzebnej do uzyskania pożądanych zmian jest równoważne niemal 50 cebulek pokruszonego czosnek, który nie jest wskazane dla konsumpcji przez ludzi. Stąd jest do firm farmaceutycznych, aby wykorzystać te dary natury i zrobić zmodyfikowane chemicznie związków, które mogą doprowadzić do pożądanych efektów w bardzo niskich stężeniach. To utoruje drogę do zdrowszego stylu życia i dłuższej żywotności.[wysija_form id=”7″]

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.