Deadly Pseudomonas Cystic Fibrosis Bacterium Meets Minty Nemesis

Deadly Pseudomonas Cystic Fibrosis Bacterium Meets Minty Nemesis
29 kwietnia 05:45 2014 Print This Article

Ashampoo_Snap_2014.04.29_05h39m57s_002_Did you know Pseudomonas aeruginosa, a common bacterium, leads to fatality in 65 percent of cases for cystic fibrosis (CF) patients because antibiotics cannot effectively penetrate the slimy biofilm it creates in the lungs? Convinced there is a better way to treat afflicted CF patients, 2013 Intel International Science and Engineering Fair1 (Intel ISEF) participant Jenna Hartley discovered a potential—and natural—alternative to antibiotic treatment: peppermint oil.Ashampoo_Snap_2014.04.29_05h39m23s_001_

Concerned about the growing problem of antibiotic resistance, Jenna Hartley had already begun investigating natural alternatives when the plight of her childhood friend, Sam, added a new sense of urgency to her research.

 

As a child, Sam was diagnosed with CF, a hereditary disease that causes thick mucus to build up in the lungs. It affects 30,000 children and young adults in the U.S. and 70,000 worldwide.

Microbial infections, such as Pseudomonas aeruginosa, are the leading cause of mucus infections in CF patients. This bacterium is especially dangerous because it creates a slimy biofilm that is difficult for antibiotics to penetrate, leading to fatality in 65 percent of cases.

Motivated to help, Hartley examined natural agents, including Mentha piperita (peppermint oil), to see if any had potential to break through the slime and fight the bacteria. She also tested the standard antibiotic treatment, tetracycline, to compare results.

Throughout trials, Pseudomonas a. exhibited resistance to tetracycline. At low, non-lethal doses, tetracycline had very little effect on bacterial growth. Only a lethal dose of the antibiotic led to total cell death.

Peppermint oil, however, inhibited Pseudomonas a. in both mucus and non-mucus environments, surpassing the results of the standard antibiotic treatment. As a result, the solution to an infection in CF patients could be as simple as adding peppermint oil to an herbal diffuser. Additionally, because of its slime-fighting capabilities, Hartley believes that adding just a few drops of peppermint oil to daily nebulizer therapy could yield other benefits.

This research earned Hartley awards at numerous science competitions, as well as a spot at the 2013 ISEF. “Intel ISEF was amazing,” she says. “It was great to be around people who understood what I was doing.”

Hartley, 16, now volunteers in a hospital to gain knowledge of the medical field, her ultimate career goal. She plans to resume her research sometime, possibility in grad school, and hopes to see her work progress into clinical trials involving human subjects.

“One day,” she says, “I hope my work will help eliminate Pseudomonas aeruginosa in the CF lun

Tłumaczenie na język polski – tłumacz Google

Czy wiesz, Pseudomonas aeruginosa, bakterie wspólnego, prowadzi do zgonu w 65 procent przypadków na mukowiscydozę (CF) pacjentów, ponieważ antybiotyki nie może skutecznie penetrować biofilm śliskości to tworzy w płucach? Przekonany, że jest lepszy sposób leczenia poszkodowanych pacjentów CF 2013 Intel International Science and Engineering Fair 1 (Intel ISEF) uczestnik Jenna Hartley odkrył potencjał i naturalne alternatywy dla leczenia antybiotykami: olejek z mięty pieprzowej.Zaniepokojony narastający problem oporności na antybiotyki Jenna Hartley rozpoczęła już dochodzenie naturalne alternatywy, gdy los jej przyjaciela z dzieciństwa, Sam, dodane nowe poczucie pilności do jej badania.

 

Jako dziecko, Sam rozpoznano mukowiscydozę, dziedziczna choroba, która powoduje gęsty śluz budować w płucach. To wpływa na 30.000 dzieci i młodych dorosłych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie 70.000.

Mikroorganizmów, takich jak zakażenia Pseudomonas aeruginosa, są najczęstszą przyczyną zakażeń śluzowych u pacjentów z CF. Bakteria ta jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ tworzy śliską biofilm, który jest trudny do antybiotyków przenikać, prowadząc do zgonu w 65 procentach przypadków.

Motywację, aby pomóc, Hartley badane czynniki naturalne, w tym oleju Mentha piperita (mięta pieprzowa), aby sprawdzić, czy miał potencjał, aby przebić się przez śluz i walczyć bakterie. Ona również testowany standardowego leczenia antybiotykami, tetracyklina, aby porównać wyniki.

Całej próby, Pseudomonas. wykazywały oporność na tetracykliny. W niskich dawkach, nie-śmiercionośnych tetracyklina miał bardzo mały wpływ na wzrost bakterii. Tylko dawka śmiertelna antybiotyku prowadzi do całkowitej śmierci komórkowej.

Olejek mięty pieprzowej, jednakże hamowany Pseudomonas A. W obu śluz i śluzu środowisku bez, przewyższają wyniki standardowego leczenia antybiotykami. W rezultacie, rozwiązania infekcji u pacjentów z CF może być tak proste, jak olejek z mięty pieprzowej, dodając do ziołowe dyfuzora.Dodatkowo, ze względu na jej funkcje szlamu pożarów Hartley uważa, że ​​dodanie tylko kilka kropli olejku z mięty pieprzowej dziennego leczenia rozpylający może przynieść inne korzyści.

Badania zdobył nagrodę Hartley wielu konkursów naukowych, a także miejsce na 2013 ISEF. „Intel ISEF było niesamowite”, mówi. „Wspaniale było być wśród ludzi, którzy rozumieli, co robię.”

Hartley, 16, teraz wolontariat w szpitalu, aby zdobyć wiedzę o medycynie, jej ostateczny cel kariery. Ona planuje wznowić swoje badania kiedyś, możliwość w grad szkoły, i ma nadzieję, że jej postępy prac w badaniach klinicznych z udziałem ludzi.

„Jeden dzień”, mówi, „Mam nadzieję, że moja praca pomoże wyeliminować Pseudomonas aeruginosa w CF płuc.”

[wysija_form id=”7″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.