Gilead’s AZLI Repurposed To Treat Burkholderia in Cystic Fibrosis Patients

Gilead’s AZLI Repurposed To Treat Burkholderia in Cystic Fibrosis Patients
06 maja 04:17 2014 Print This Article

Burkholderia

Another cystic fibrosis Phase 3 clinical trial from Gilead Sciences has been completed, with goals of determining the safety and efficacy of aztreonam for inhalation solution (AZLI) incystic fibrosis patients with chronic Burkolderiaspecies infection. Patients with cystic fibrosis are more susceptible to contracting chronic respiratory tract infections, and Burkholderia cepacia is a complex of a variety of bacteria that cause pneumonia in patients with lung diseases and are immunocompromised. Strains ofBurkholderia persist in patients’ lungs beyond initial infection, and specific strains can change throughout infection.

AZLI is an inhaled antibiotic; aztreonam was originally designed as an intravenous therapy to treatPseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis patients, but the inhaled form is administered via nebulizer and is more patient-friendly. The mechanism of action of aztreonam involves binding to certain bacterial proteins to disrupt cell wall synthesis, leading to bacterial cell death.

Numerous clinical trials have evaluated AZLI in patients with P. aeruginosa, and the majority show significant improvements in forced expiratory volume in one second (FEV1) and lower P. aeruginosa density in sputum. The success of these trials led to FDA approval of AZLI in 2010 for the treatment of cystic fibrosis patients infected by P. aeruginosa.

 

The trial at hand is now evaluating AZLI against the virulent, multi-drug-resistant Burkholderia. AZLI showedin vitro activity against Burkholderia, and the completed Phase 3 trial evaluated AZLI for safety and efficacy in patients. Change in FEV1 was listed as the primary outcome measure, and secondary measures included antibiotic use and Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised scores. Thirty-nine patients receiving AZLI completed the 24-week randomized phase, and 34 completed the subsequent 24-week open-label phase. Only a few patients withdrew from the study due to adverse effects. At this time, only baseline measures are available; the entire set of results are expected soon.

Tłumaczenie na język polski – translator Google

Gileada AZLI repurposed leczy Burkholderia pacjentów w mukowiscydozą?

Burkholderia

Innym mukowiscydoza klinicznym 3 fazy zGilead Sciences została zakończona, z celów określenia bezpieczeństwa i skuteczności aztreonamem do sporządzania roztworu do inhalacji (AZLI) w przebiegu mukowiscydozyu pacjentów z przewlekłą Burkolderia zakażenia gatunku. Pacjenci z mukowiscydozą są bardziej podatne na zarażenie przewlekłe infekcje dróg oddechowych oraz Burkholderia cepacia jest złożona z wielu bakterii powodujących zapalenie płuc u pacjentów z chorobami płuc i o obniżonej odporności. Szczepy Burkholderia utrzymują się w płucach pacjentów poza początkowej infekcji, a konkretne szczepy można zmienić przez infekcję .

AZLI jest wdychany antybiotyk; aztreonam został zaprojektowany jako leczenia dożylnego leczeniaPseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą, a forma jest wziewnie podawana przez nebulizer i bardziej przyjazne dla pacjenta. Mechanizm działania aztreonam obejmuje wiązania pewnych białek bakteryjnych zakłócić syntezy ścian komórkowych, co prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej.

Wiele prób klinicznych oceniano AZLI pacjentów z P. aeruginosa , a większość pokaż znaczna poprawa natężonej objętości wydechowej w jednej sekundzie (FEV1) i dolnej P. aeruginosa gęstość w plwocinie.Sukces tych badań doprowadziły do zatwierdzenia AZLI FDA w 2010 r. do leczenia pacjentów z mukowiscydozą zainfekowanych P. aeruginosa.

 

Próby pod ręką jest teraz oceny AZLI przeciwko zjadliwym, wielo-lekoopornej Burkholderia . AZLI wykazałyin vitro aktywność przeciwko Burkholderia, a zakończono fazy 3 próby oceniano AZLI dla bezpieczeństwa i skuteczności u pacjentów. Zmiana FEV1 został wymieniony jako pierwotny wynik końcowy, a środki wtórne zawarte stosowanie antybiotyków i Mukowiscydozy Questionnaire-Revised wyniki. Trzydziestu dziewięciu pacjentów otrzymujących AZLI zakończeniu 24-tygodniowej fazy z randomizacją, a 34 ukończyło 24-tygodniowy późniejszej fazie otwartej. Tylko kilku pacjentów wycofało się z badania z powodu działań niepożądanych. W tym czasie, tylko środki dostępne są podstawowe; Cały zestaw wyników oczekuje wkrótce.

Ashampoo_Snap_2014.04.15_06h04m27s_001_

[wysija_form id=”7″]

 

 

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.