Trinity scientists discover how to attack a bacteria that causes cystic fibrosis infections

Trinity scientists discover how to attack a bacteria that causes cystic fibrosis infections
01 września 08:01 2014 Print This Article

shutterstock-83218297-390x285TRINITY COLLEGE SCIENTISTS have discovered a way to attack a common bacteria that can ultimately cause death to those who suffer from cystic fibrosis.

Ashampoo_Snap_2014.09.01_08h02m07s_001_

Pseudomonas aeruginosa is a resilient and adaptable species of bacteria that causes disease by infecting damaged tissue and overpowering people whose immune response is compromised in some way.

It is particularly associated with cystic fibrosis. It thrives on moist surfaces and is often implicated in cross-infection cases in hospitals.

Speaking to Professor of Membrane Structural and Functional Biology at Trinity, Martin Caffrey who headed up the research, he said the bacteria is known as an “opportunistic pathogen” which is the common cause of lung infections in cystic fibrosis patients.

Sticky, slimy glue

“The bacteria produces a moist, viscous, slimy ‘bio-film’ that is hard to attack. It is almost like a glue that lines the lungs and is almost impossible for patients to clear,” he said.

“This sticky, slimy stuff becomes very impenetrable and is not very porous. Detergents and antibiotics can’t get through the bio-film, making it a very difficult thing for medical staff to treat,” he added.

The bacteria also builds up on implants such as hip implants, causing a slimy bio-film on the implant that can cause infection to spread, said Caffrey.

However, he explained that alginate, a major component of this bio-film, is made in the bacterial cells and is passed out via a pore in the outer membrane. This outer membrane helps to ‘ring-fence’ each bacterium from its external environment, while the pores in it provide controlled ‘gateways’ through which the alginate can exit.

Penetrating the bacteria 

Professor Caffrey explained: “If we can knock out the functioning of this pore, we might be able to stop alginate being added to the troublesome bio-film.”

The research looked at the hole that is punched through the membrane – which is just a few atoms wide – which could let antibiotics penetrate the bacteria. “Ultimately if we can block the movement and slow down the growth of bacteria it would be a welcome development,” he said.

He explained that often the bacteria is targeted by a hard-hitting antibiotics but this can build up a huge resistance.

“The idea is to be able to weaken the bacteria so that the body can at least deal with it and have a better chance of fighting it,” explained Caffrey.

Translator Google

Ashampoo_Snap_2014.09.01_08h02m07s_001_

NAUKOWCY Trinity College odkryli drogę do ataku wspólnej bakterie, które ostatecznie może doprowadzić do tych, którzy cierpią z powodu mukowiscydozy.

Pseudomonas aeruginosa jest sprężysty i elastycznych gatunków bakterii, które powodują choroby poprzez infekowanie uszkodzonej tkanki i silnego wówczas ludzi, których odpowiedź immunologiczna jest w jakiś sposób zagrożona.

To jest szczególnie związany z mukowiscydozą. To rozwija się na wilgotnych powierzchniach, a często jest zamieszany w przypadkach przenoszeniu infekcji w szpitalach.

Przemawiając do profesora biologii strukturalnych i membranowe Funkcjonalnego w Trójcy, Martin Caffrey który kierował się na badania, powiedział bakterie jest znany jako „oportunistycznym patogenem”, który jest częstą przyczyną zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą.

Lepki, oślizgły klej

„Bakterie tworzy wilgotny, lepki, slimy” bio-film „, który jest trudny do ataku. To prawie jak klej, że linie płuca i jest prawie niemożliwe dla pacjentów, aby wyczyścić, „powiedział.

„Ten lepki, śliski materiał staje się bardzo nieprzepuszczalna i nie jest bardzo porowata.Detergenty i antybiotyki nie mogą przejść przez bio-filmu, co bardzo trudne dla personelu medycznego do leczenia „, dodał.

Bakterie buduje również na implantach, takich jak implanty stawu biodrowego, powodując slimy bio-film na implant, który może spowodować zakażenie się rozprzestrzenia, powiedział Caffrey.

Jednak, jak wyjaśnił, że alginian, głównego składnika tego bio-filmu, jest wykonany w komórkach bakteryjnych i jest przekazywana za pośrednictwem porów w błonie zewnętrznej. Ta zewnętrzna membrany przyczynia się do „ogrodzenia” pierścienia każdej bakterii z jej otoczenia zewnętrznego, podczas gdy pory w tym zapewniają kontrolowane „bramy”, przez które alginian może wyjść.

Penetracji bakterii 

Profesor Caffrey wyjaśnił: „Jeśli uda nam się wybić na funkcjonowanie tej pory, możemy być w stanie zatrzymać alginian dodaniem do kłopotliwego bio-filmu.”

Badania spojrzał na dziurę, która przebiła błony – co jest zaledwie kilka atomów szeroki – co mogłoby pozwolić antybiotyki przenikają bakterie. „Ostatecznie, jeżeli możemy blokować ruch i spowalnia rozwój bakterii byłoby mile widziane rozwój,” powiedział.

Wyjaśnił, że bakterie są często kierowane przez bezkompromisowej antybiotyków, ale można to zbudować ogromny opór.

„Chodzi o to, aby być w stanie osłabić bakterie tak, że ciało może przynajmniej sobie z tym poradzić i mają większe szanse na walkę to”, wyjaśnia Caffrey.

 [wysija_form id=”1″]

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.