Nowe możliwości terapii CF w oparciu o badania do zwijania białek

Nowe możliwości terapii CF w oparciu o badania do zwijania białek
28 lutego 05:10 2015 Print This Article

In a recent study entitled “Modulation of the Maladaptive Stress Response to Manage Diseases of Protein Folding,” a team of researchers showed that in protein misfolding diseases, such as cystic fibrosis and Alzheimer’s disease, the cells’ response to misfolding proteins can actually exacerbate the disease phenotype. The study was published in the PLOS Biology journal.

Protein folding to correct shape is a critical step for their proper function and location within cells, a process referred to as protein homeostasis. This process is achieved by screening pathways that maintain proteins in their correct form, such as the heat-shock response (HSR). Several human diseases have a genetic cause that usually leads to the lack of a protein or to its incorrect folding (misfiling), which prevents the protein from performing its normal function. Diseases associated with both protein loss-of-function or gain-of-toxic-function include cystic fibrosis and Alzheimer’s disease, respectively. Therefore, drug development remains focused on how these proteins can be properly folded so as to reverse the effects of the disease.DO artykulu

In the study, the scientists working at The Scripps Research Institute (TSRI) discovered that the cells may respond to misfolding proteins by sustaining an activated HSR. This attempt to counteract the misfolding accumulation leads to an additional stress to the cells. Thus, having a stress signaling pathway permanently activated triggers the accumulation of more misfolding proteins, resulting in worsening of disease symptoms. These findings were discovered when the authors analyzed different patient-derived cell lines and primary epithelium from misfolding diseases, including alpha-1-antitrypsin deficiency (AATD), Niemann-Pick type C1 disease (NPC1), Alzheimer’s disease (AD), and cystic fibrosis (CF) as well as diseased mouse models and even Caenorhabditis elegans.

The team performed additional studies and showed that by down-regulating what the authors called a maladaptive stress response (MSR), cellular protein homeostasis was restored and disease symptoms improved in diseases such as cystic fibrosis and Alzheimer’s disease, but also in Niemann-Pick disease and alpha-1-antitrypsin deficiency disorder.

The authors thus suggest that targeting maladaptive stress response (MSR) has potential therapeutic effects in human diseases characterized by protein misfolding.

Professor William E. Balch, PhD, and study senior author noted, “In general, it appears that the chronic production of misfolded proteins can lead to this ‘maladaptive stress response,’ as we call it,” said Balch. “Reducing the maladaptive stress response as a first line of defense could have an important impact on the progression and pathology in many diseases—from cancer to viral infections.”

Tłumaczenie:http://www.bing.com/translator/

W ostatnio opracowanie zatytułowane „Modulacji z błędny stres odpowiedzi do zarządzania chorób z zwijania białek”zespół naukowców wykazały, że w białka misfolding chorób, takich jak mukowiscydoza i choroby Alzheimera, odpowiedzikomórek na misfolding białek rzeczywiście może nasilać fenotypu choroby. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmiePLOS Biology.

Białka składane do odpowiedniego kształtu jest kluczowy dla ich prawidłowego funkcjonowania i lokalizacji w obrębiekomórek, proces zwany białka homeostazy. Proces ten uzyskuje się poprzez badania ścieżek, które utrzymują białka wpostaci poprawne, jak reakcja szoku cieplnego (HSR). Kilka chorób człowieka mają genetyczne powodują, że zwykleprowadzi do braku białka i jego błędne składanie (misfiling), który uniemożliwia wykonywanie jego normalnegofunkcjonowania białka. Choroby związane z zarówno białka utraty funkcji lub korzyści toksyczne funkcji to mukowiscydoza ichoroby Alzheimera, odpowiednio. W związku z tym opracowywania leków nadal koncentruje się na jak tych białek możebyć poprawnie złożone, aby odwrócić skutków choroby.

W badaniu naukowcy, pracujący w Scripps Research Institute (TSRI) odkrył, że komórki mogą reagować na misfolding białekprzez utrzymanie aktywowany HSR. Próba przeciwdziałania misfolding akumulacji prowadzi do dodatkowego stresu dokomórek. W związku z tym gromadzenie się więcej o stres, sygnalizacji, że droga trwale uaktywniony wyzwalaczy misfoldingbiałek, powodując nasilenie objawów choroby. Powyższe ustalenia zostały odkryte, gdy autorzy analizy różnych komórekpacjenta na bazie linii i podstawowych nabłonka z misfolding chorób, w tym alfa-1-antytrypsyny (AATD), Niemann-Picktypu C1 choroby (NPC1), choroba Alzheimera (AD) i mukowiscydoza (CF), jak również chorych myszy modele, a nawetCaenorhabditis elegans.

Zespół wykonuje dodatkowe badania i wykazały, że przy regulacji w dół co autorzy o nazwie odpowiedź błędny stresu(MSR), homeostazy komórkowej białko został przywrócony i objawy choroby poprawić w chorobach takich jakmukowiscydoza i choroby Alzheimera, ale również w Niemann-Pick choroby i zaburzenia niedobór alfa-1-antytrypsyny.
Autorzy tak sugerują, że kierowania błędny stres odpowiedzi (MSR) ma potencjalnych skutków terapeutycznych w człowiekachoroby charakteryzuje się białka misfolding.

Profesor William E. Balch, PhD i badania, które starszy autor zauważył, że „ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że przewlekłeprodukcji pofałdowane białka może prowadzić do tej„błędny stres odpowiedzi,”jak my to nazywamy,” powiedział Balch.„Zmniejszenie reakcji stresowej błędny, jako pierwsza linia obrony może mieć istotny wpływ na postęp i patologii w wieluchorobach, od raka na infekcje wirusowe.”

DO artykulu
[wysija_form id=”1″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.