Czosnek może pomóc w leczeniu infekcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą

Czosnek może pomóc w leczeniu infekcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą
21 marca 05:06 2015 Print This Article
Czosnek może poprawić objawy mukowiscydoza (CF) ze względu na obecność substancji chemicznych o nazwie Allicyna,który okazał się zabić oportunistyczne bakterii, które mogą powodować infekcje płuc w grubych, buduje się śluzu pacjentówz Mukowiscydozą. Odkrycie, że allicyna może być skuteczna terapia w leczeniu opornych na antybiotyki bakterie zostałoniedawno opublikowane w czasopiśmie PLoS One.

http://www.bing.com/translator/  – translator Bing

Opracowanie zatytułowane czosnek Revisited: aktywności przeciwbakteryjnej czosnku allicyny zawierające ekstrakty zPałeczka cepacia kompleks koncentruje się na właściwości substancji chemicznej, która jest naturalnie wytwarzane wcebulki czosnku jako samoobrony przeciwko patogenów roślin w glebie i wodzie. Miażdżąc surowego czosnku allicynymogą być pozyskiwane.

Badań, który był wspierany przez Uniwersytet w Edynburgu i biotechnologii i Nauk biologicznych Research Council,zasugerował, że allicyna jest w stanie zabić Pałeczka cepacia kompleks bakterii (Bcc), która została odkryta w latachosiemdziesiątych być przyczyną zakażenia ciężkie i zakaźnych płuc u pacjentów z CF.

„Moc lecznicze czosnku ma bogatą historię, która sięga tysięcy lat, ale struktury chemicznej allicyna tylko objawił się w 1940 roku,” powiedział jeden z autorów badania, Dominic Campopiano, z Uniwersytetu w Edynburgu szkoły chemii. „Nasza pracasugeruje, stosowanie nowoczesnych metod Dalsze poszerzanie naszej wiedzy to enigmatyczne cząsteczki i odmłodzić jejpotencjalnych zastosowań.”

Podejścia badaczy koncentruje się wokół chemicznie modyfikację kluczowych enzymów allicyna, aby go wyłączyć iprzerwania procesów biologicznych, które kluczowe dla komórek chorobotwórczych. BCC jest bardzo adaptacyjne roślin iludzi patogenu, ale słabo badanoPomimo faktu, że rozprzestrzenianiu się infekcji Bcc był kontrolowany przez ograniczoną pomiarów obecnie dostępnemetody leczenia ograniczone i obejmują administrację trzy do czterech antybiotyków. W związku z tym badacze uważają,że ich odkrycie może umożliwić rozwój leki oparte na allicyny mają być używane w połączeniu z innymi antybiotykami.

„W czasie, kiedy nowe środki przeciwdrobnoustrojowe pilnie potrzebne, chemiczne i mikrobiologiczne badania mapotencjał, aby odblokować zbiornika bogate środki przeciwdrobnoustrojowe związków obecnych w zakładach takich jakczosnek,” dodaje współprzewodniczący grupy badań, profesor John Govan, Uniwersytet w Edynburgu centrum choróbzakaźnych. „Związki zawierające

allicyna
zasługują dalszego dochodzenia jako dodatek do istniejącego leczenia zakażeńwywołanych przez Bcc.Ashampoo_Snap_2015.03.21_04h40m36s_002_

ORYGINALNY TEKST

Garlic may help improve the symptoms of cystic fibrosis (CF) due to the presence of a chemical called allicin, which has been shown to kill opportunistic bacteria that are likely to cause lung infections in the thick, built up mucus of CF patients. The discovery that allicin may be an effective therapy to treat antibiotic-resistant bacteria was recently published in the PLoS One journal.

The study entitled “Garlic Revisited: Antimicrobial Activity of Allicin-Containing Garlic Extracts against Burkholderia cepacia Complex” focused on the proprieties of the chemical, which is naturally produced in garlic bulbs as a self-defense against plant pathogens present in the soil and water. By crushing raw garlic, allicin can be extracted.

The research, which was supported by the University of Edinburgh and the Biotechnology and Biological Sciences Research Council, suggested that allicin is also able to kill Burkholderia cepacia complex (Bcc) bacteria, which was discovered in the 1980s to be a cause of severe and transmissible lung infections in CF patients.

“The medicinal power of garlic has a rich history that dates back thousands of years but the chemical structure of allicin was only revealed in the 1940s,” said one of the authors of the study, Dominic Campopiano, from the University of Edinburgh’s School of Chemistry. “Our work suggests that modern methods should be used to further expand our knowledge of this enigmatic molecule and rejuvenate its potential applications.”

The approach of the investigators revolves around chemically modifying key enzymes of allicin to allow it to deactivate and interrupt the biological processes that are crucial to the pathogens’ cells. Bcc is a very adaptive plant and human pathogen, but has been poorly studied.

Despite the fact the spread of Bcc infections has been controlled through limited measurements, currently available treatments are limited and include the administration of three to four antibiotics. Therefore, the investigators believe that their finding may enable the development of allicin-based medication to be used in combination with other antibiotics.

“At a time when novel antimicrobial agents are urgently required, chemical and microbiological research has the potential to unlock the rich reservoir of antimicrobial compounds present in plants such as garlic,” added the co-leader of the study, professor John Govan, of the University of Edinburgh’s Centre for Infectious Diseases. “Allicin-containing compounds merit further investigation as adjuncts to existing treatments for infections caused by Bcc.”


[wysija_form id=”1″]

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.