Vertex ogłasza dane z badania bezpieczeństwa faza 12-tydzień 2 VX-661 w połączeniu z Ivacaftor u osób z mukowiscydozą, które mają dwie kopie F508del mutacji

Vertex ogłasza dane z badania bezpieczeństwa faza 12-tydzień 2 VX-661 w połączeniu z Ivacaftor u osób z mukowiscydozą, które mają dwie kopie F508del mutacji
24 marca 04:43 2015 Print This Article
23 marca 2015
Vertex ogłasza dane z 12-tygodniowej fazy 2 Bezpieczeństwo Studium VX-661 w połączeniu z Ivacaftor u osób z mukowiscydozą, którzy mają dwie kopie F508del mutacji

-The Połączenie było dobrze tolerowane, a wszyscy pacjenci ukończone 12 tygodni leczeniem

• średnie obrębie grupy bezwzględna poprawa w stosunku do wartości wyjściowej czynności płuc 4,4 (p = 0,009) i 3,0 (p = 0,026) punktów procentowych w 4 tygodniu i przez 12 tygodni leczenia, odpowiednio, u pacjentów, którzy otrzymywali VX-661 (100 mg raz dziennie) w połączeniu z ivacaftor (150 mg co 12 godzin) –

-Dane Były zgodne z wcześniejszej fazy 2 badania z VX-661 i ivacaftor i wspierać trwającą Faza 3 programu oceny VX-661 w połączeniu z ivacaftor u osób z jednej lub dwóch kopii F508del mutation-

BOSTON- (BUSINESS WIRE) – Vertex Pharmaceuticals Incorporated(Nasdaq: VRTX) ogłosiła dane z 12-tygodniowym badaniu fazy 2 VX-661 oceniający w połączeniu z ivacaftor u 39 osób z mukowiscydozą w wieku 18 i starszych, którzy mają dwie kopie mutacji F508del. W badaniu oceniano dwie dawki VX-661 (100 mg raz na dobę lub 50 mg co 12 godzin) w połączeniu z ivacaftor (150 mg co 12 godzin). Głównym punktem końcowym badania było bezpieczeństwo.Badania wykazały, że schemat kombinacja była na ogół dobrze tolerowana u wszystkich pacjentów ukończyło 12-tygodniowe leczenie. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zaostrzenie płuc, które wystąpiło u 38 procent wszystkich pacjentów, którzy otrzymali VX-661, a 44 procent z tych, którzy otrzymywali placebo i kaszel, które zaistniało w 33 procent wszystkich pacjentów, którzy otrzymali VX-661 oraz 39 procent z tych, którzy otrzymywali placebo.

Drugorzędowych punktów końcowych oceniano wpływ kombinacji na czynność płuc (w procentach przewidywaną nasiloną objętość wydechową w ciągu jednej sekundy; ppFEV 1 ), a średni obrębie grupy bezwzględna poprawa poziomu wyjściowego ppFEV 1 dla osób, które otrzymały 100 mg VX-661 w skojarzeniu z ivacaftor (n = 15) 4,4 (p = 0,009) i 3,0 (p = 0,026) punktów procentowych w 4 tygodniu i przez 12 tygodni leczenia, odpowiednio. Zgodnie z wcześniejszymi Phase 2 badaniach, w których oceniano 4 tygodniach leczenia z VX-661 w połączeniu z ivacaftor, badanie wykazało szybką poprawę czynności płuc w ciągu czterech tygodni leczenia i po zakończeniu leczenia u pacjentów, płuc wróciła do poprzedniego stanu.

Te dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, wraz z innymi dane z wielu wcześniej ukończyli studia Phase 2 VX-661, obsługuje bieżące Faza 3 programu wierzchołków w VX-661 w połączeniu z ivacaftor. Program Faza 3 oceny VX-661 (100 mg raz na dobę) w skojarzeniu z ivacaftor (150 mg co 12 godzin) i składa się z czterech fazy 3 badania, w tym badania u osób z dwiema kopiami mutacji F508del, który rozpoczął się nabór na luty. Pozostałe trzy badania będzie zapisać osób z mukowiscydozą, którzy mają jedną kopię mutacji F508del i drugą mutację, która jest albo mutację bramkowania, funkcja resztkowego mutację lub mutację, która powoduje minimalne funkcji CFTR.

„Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności tego badania są zgodne z wcześniejszej fazy 2 badania z VX-661 w połączeniu z ivacaftor i dalsze wspieranie naszej trwającej 3 fazy programu w ludzi z jednego lub dwóch kopii F508del mutacji”, powiedział Jeffrey Chodakewitz, MD, wiceprezes i główny oficer medyczny w Vertex.

Torbielowatego zwłóknienia spowodowane brakującymi lub uszkodzonymi białka CFTR skutkiem mutacji w CFTR genu. U osób z dwiema kopiami najczęstszych mutacji CFTR genu, F508del, niewiele ma białka CFTR dociera do powierzchni komórek. VX-661, znany jako korektorem CFTR jest zaprojektowane w taki sposób wady przetwarzania F508del-CFTR, aby mógł on dotrzeć do powierzchni komórki. Ivacaftor, znany jako wzmacniającego CFTR utrzymuje kanały białka CFTR powierzchni o komórkach otwartych częściej, aby zwiększyć przepływ soli i wody.

Informacje o badaniu

Faza 2 randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo badanie traktowane 39 osób z mukowiscydozą w wieku 18 i starszych z dwóch kopii mutacji F508del. Piętnaście pacjenci otrzymali VX-661 (100 mg raz na dobę) w skojarzeniu z ivacaftor (150 mg co 12 godziny) i 18 pacjentów otrzymywało placebo. Do badania włączono również sześciu pacjentów w ramieniu, który oceniał VX-661 (50 mg co 12 godzin) w połączeniu z ivacaftor (150 mg co 12 godzin), które zostało uwzględnione w badaniu przed wyboru 100 mg VX-661 raz na dobę Dawkowanie stosowane do dalszego rozwoju. Średni ppFEV 1 na początku badania było 57,2 punktów procentowych, a średnia wyjściowa chlorku potu było 106,2 mmol / L. Cechy podstawowe były dobrze zrównoważone w obydwu grupach pacjentów. Głównym punktem końcowym badania było bezpieczeństwo i drugorzędowe punkty końcowe oceniano wpływ połączenia na ppFEV1 , chlorek potu i innych środków.

Pierwotny punkt końcowy: połączenie VX-661 i ivacaftor był ogólnie dobrze tolerowany, a wszyscy pacjenci ukończone 12 tygodni leczenia. Większość działań niepożądanych miała nasilenie łagodne do umiarkowanego, a nie pacjentów przerwało leczenie w badaniu z powodu działań niepożądanych.Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zaostrzenie płuc, które wystąpiło u 38 procent wszystkich pacjentów, którzy otrzymali VX-661, a 44 procent z tych, którzy otrzymywali placebo i kaszel, które zaistniało w 33 procent wszystkich pacjentów, którzy otrzymali VX-661 oraz 39 procent z tych, którzy otrzymywali placebo. Poważne działania niepożądane wystąpiły u 24 procent osób, które otrzymały terapii skojarzonej i 39 procent tych, którzy otrzymywali placebo. Rodzaje i częstość zdarzeń niepożądanych były na ogół podobne między leczeniem a placebo.

Drugorzędowych punktów końcowych: U pacjentów, którzy otrzymali VX-661 (100 mg raz na dobę) w skojarzeniu z ivacaftor (150 mg co 12 godzin), oznacza, w ramach grupy bezwzględnych ulepszeń-od początku badania ppFEV 1 z 4,4 i 3,0 punktu procentowego zaobserwowano w tygodniu 4 i przez 12 tygodni leczenia, odpowiednio. Średni ppFEV 1 poprawę obserwowano przez 12 tygodni leczenia dla osób w grupie leczonej powrócił do wartości wyjściowej w okresie wypłukiwania po leczeniu. Średni obrębie grupy bezwzględna zmiana ppFEV 1 dla tych, którzy otrzymywali placebo było -0,4 i 1,0 punktów procentowych w 4 tygodniu i przez 12 tygodni, odpowiednio. Dodatkowe informacje o grupie średnia w całym-bezwzględnych zmian od linii bazowej w ppFEV 1znajduje się poniżej:

Średnia bezwzględna zmiana od wartości wyjściowych
w ppFEV 1 (procent punktów)
VX-661 (100 mg raz na dobę) +
ivacaftor (150 mg co 12 godzin)
(n = 15)
Placebo (n = 18)
W tygodniu 4 W ramach Grupy 4,4 ( p = 0,009) -0.4 (p = 0,827)
Przez tydzień 12 W ramach Grupy 3,0 ( p = 0,026) 1,0 (p = 0,451)
28 Dni post-
Leczenie
W ramach Grupy 0.5 1.4

Ponadto statystycznie istotne wewnątrzgrupowa bezwzględne zmniejszenie chlorku potu w grupie, która otrzymała VX-661 (100 mg jeden raz dziennie) w połączeniu z ivacaftor przestrzegane. Zmiany te były na ogół skromne i zgodne z wynikami z wcześniejszej fazy 2 badania tego schematu dawkowania u osób z dwiema kopiami F508del mutacji.

W sześciu pacjentów otrzymujących VX-661 (50 mg co 12 godzin) w połączeniu z ivacaftor, średni obrębie grupy bezwzględne poprawy w odniesieniu do wartości początkowych ppFEV 1 obserwowano w tygodniu 4 i przez 12 tygodni leczenia były 0,9 (p = 0,741) i 0,6 (p = 0,776) punktów procentowych. 28 dni po leczeniu wartości początkowej w ppFEV 1 dla tej grupy był o 1,1 pkt proc. Nie było statystycznie istotne zmniejszenie chlorku potu dla tej grupy, która była na ogół niewielka.

Wstępne Badania VX-661 i Ivacaftor w osoby o F508del mutacji

Przed tym 12-tygodniowym badaniu, Vertex ukończył 4-tygodniowej fazy 2 badania VX-661 w połączeniu z ivacaftor u osób z dwiema kopiami F508del mutacji.Następnie badaniu oceniano terapii skojarzonej u osób z obu F508del mutacji i G551D mutacji, przyjmujących już KALYDECO. Wyniki tych badań zostały zgłoszone wcześniej. Po drugiej stronie tych badań, profil bezpieczeństwa dla kombinacji schematy leczenia była podobna. W badaniu, które zakwalifikowano osoby z dwoma kopiami F508del mutacji, średnia obrębie grupy bezwzględne zmiany od początku w ppFEV 1 dla dwóch najwyższych dawek podane są poniżej:

Średnia bezwzględna zmiana od
linii podstawowej ppFEV 1
(procent punktów)
VX-661 (100 mg jeden raz dziennie)
+ ivacaftor (150 mg co 12 godzin)
(n = 15)
VX-661 (150 mg jeden raz
dziennie) + ivacaftor (150
mg co 12 godzin) (n = 16)
Placebo(N = 23)
W tygodniu 4 W ramach Grupy 4,4 (p = 0,0019) 4,1 (p = 0,0031) -0.4 (P = 0,757)
28 Dni post-
Leczenie
W ramach Grupy 0.5 0.7 0.6

W badaniu, które zakwalifikowano osoby z obu F508del mutacji i G551D mutacji, przyjmujących już KALYDECO (ivacaftor) średnie bezwzględne w-grupy w porównaniu z wartościami wyjściowymi zmiany ppFEV 1 były o 4,6 punktów procentowych (p = 0,012), przez tydzień 4 i 1,6 procent Wskazuje się 28 dni po zakończeniu leczenia.

Na podstawie 2 danych generowanych na bieżąco fazy, Vertex prowadzi obecnie szeroki program rozwoju fazy 3 oceniające połączenie VX-661 (100 mg raz na dobę) w skojarzeniu z ivacaftor (150 mg co 12 godzin) u osób z jednym lub dwóch egzemplarzach z F508del mutacji. Wzory tych badań zostały przedstawione wStyczeń 2015I podsumowanie programu Faza 3 znajduje się poniżej:

  • Dwa Kopie F508del mutacji: Zapisy trwają w 3 fazy badania oceniającego połączenie VX-661 i ivacaftor w wieku 12 i ludzi starszych, którzy mają dwie kopie mutacji F508del. Głównym punktem końcowym badania jest bezwzględna zmiana ppFEV 1 przez sześciu miesiącach leczenia w porównaniu z placebo. Badanie będzie zapisać około 500 pacjentów wAmeryka Północna i Europa,
  • Jeden egzemplarz F508del mutacji i drugiej mutacji, że wyniki w pierwotną funkcję CFTR: W kwietniu planuje rozpocząć Vertex 3 fazy badania w celu oceny kombinacji VX-661 i ivacaftor w wieku 12 i ludzi starszych, którzy mają jedną kopię F508del mutacji i druga mutacja prowadzi do funkcji resztkowego CFTR. Badanie to również oceny ivacaftor dozowany bez VX-661. Głównym punktem końcowym badania będzie bezwzględna zmiana ppFEV 1 przez osiem tygodni leczenia w ramach projektu zwrotnicy. Badanie będzie zapisać około 300 pacjentów.
  • Jeden egzemplarz F508del mutacji i drugiej mutacji, które powoduje bramkowania defekt białka CFTR: W maju planuje rozpocząć Vertex 3 fazy badania, aby ocenić kombinacji VX-661 i ivacaftor w wieku 12 i osób starszych, które mają jedna kopia F508del mutacji i druga mutacja, która jest efektem niedoboru wlewowego w białka CFTR. Głównym punktem końcowym badania będzie bezwzględna zmiana ppFEV 1 przez osiem tygodni leczenia VX-661 i ivacaftor kontra ivacaftor sam. Badanie będzie zapisać około 200 pacjentów.
  • Jeden egzemplarz F508del mutacji i drugą mutację, która powoduje minimalne funkcji CFTR: W połowie 2015 roku planuje rozpocząć Vertex 3 fazy badania w celu oceny kombinacji VX-661 i ivacaftor w wieku 12 i ludzi starszych, którzy mają jedną kopię z F508del mutacji i drugą mutację, która powoduje minimalną funkcję CFTR. Badanie będzie początkowo około 120 pacjentów zapisać, a punktem końcowym będzie bezwzględna zmiana ppFEV 1 przez 12 tygodni leczenia w porównaniu z placebo. Rozbudowa badania do dodatkowych około 150 pacjentów będzie zależeć od analizy przejściowej daremności danych dotyczących skuteczności z pierwszych około 120 pacjentów.

WSKAZANIE I WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA DLA KALYDECO ® (ivacaftor)

Ivacaftor jest cystic fibrosis transbłonową przewodności regulacyjny (CFTR) wzmacniające wskazany do leczenia zwłóknienia torbielowatego (CF). W Stanach Zjednoczonych (w wieku pacjentów od 2 lat i starszych)Europa(U pacjentów w wieku 6 lat i starszych), ivacaftor jest wskazany u pacjentów, którzy mają jedną z następujących mutacji w genie CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, lub S549R. WKanada(U pacjentów powyżej 6 roku życia), ivacaftor jest wskazany u pacjentów z tych samych mutacji, a także u pacjentów z mutacją G970R. Dodatkowo, w USA (u pacjentów w wieku 2 lat i starszych) orazKanada (U pacjentów w wieku 18 lat) ivacaftor jest wskazany w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów, którzy mają mutację R117H w genie CFTR.

Ivacaftor jest dostępny jako 150 mg tabletki w krajach, w których jest on dopuszczony do pacjentów w wieku 6 lat i starszych, a dodatkowo w Stanach Zjednoczonych, jak 50 mg i 75 mg granulat ustnej dla pacjentów w wieku 2 do mniej niż 6 lat.

Ivacaftor nie jest skuteczny u pacjentów z CF z dwóch egzemplarzy F508del mutacji (F508del / F508del) w genie CFTR. Bezpieczeństwo i skuteczność ivacaftor u dzieci z mukowiscydozą w wieku poniżej 2 lat nie były badane. Zastosowanie ivacaftor w dzieci w wieku poniżej 2 lat nie jest zalecane.

Enzymów wątrobowych (aminotransferaz wysokiej, AlAT i AspAT) zgłaszano u pacjentów z CF otrzymaniu ivacaftor. Aminotransferaz były częstsze u pacjentów z przebytym lub zwiększeniem aktywności aminotransferaz u pacjentów, którzy mieli wyjściowo nienormalne aminotransferaz. Zaleca się, ALT i AST należy ocenić przed rozpoczęciem ivacaftor, co 3 miesiące w pierwszym roku leczenia, a następnie co roku. Dla pacjentów z historią aktywności aminotransferaz, częstsze monitorowanie testów czynności wątroby, należy rozważyć. Pacjenci, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz powinni być ściśle monitorowani aż do nieprawidłowości rozwiązać. Dawkowanie powinno być przerwane u pacjentów z ALT lub AST większej niż 5-krotnie górną granicę normy. Po uchwały aktywności aminotransferaz, należy rozważyć korzyści i ryzyko wznowienia ivacaftor dozowanie.

Korzystanie z ivacaftor z lekami, które są silnymi induktorami CYP3A, takie jak ryfampicyna antybiotyków i ryfabutynę; leki napadowe (fenobarbital, karbamazepina, fenytoina); lub i ziołowy suplement Św Janabrzeczka, znacznie zmniejsza ekspozycję ivacaftor i może zmniejszyć skuteczność. Dlatego, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane. Dawka ivacaftor należy dostosować, gdy jednocześnie z inhibitorami silne i umiarkowane CYP3A lub gdy stosuje się u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby.

Przypadki bez wad zmętnienia soczewki / zaćmy odnotowano u dzieci leczonych ivacaftor. Baseline i następcze badania okulistyczne są zalecane u dzieci rozpoczynających leczenie ivacaftor.

Poważne działania niepożądane, które występowały częściej w ivacaftor ból brzucha, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia cukru we krwi (hipoglikemia). Najczęstsze działania niepożądane związane z ivacaftor obejmować ból głowy; zakażenia górnych dróg oddechowych (przeziębienie), w tym ból gardła, nosa lub zatok i katar; żołądka (brzucha) ból; biegunka; wysypka; nudności; i zawroty głowy. To nie są wszystkie możliwe skutki uboczne ivacaftor.Lista działań niepożądanych można znaleźć na etykiecie produktu dla każdego kraju, w którym ivacaftor jest zatwierdzony. Pacjent powinien poinformować ich opiekunom o którykolwiek z objawów niepożądanych lub im przeszkadza, że ​​nie odejdzie.

Proszę zobaczyć KALYDECO (ivacaftor) USA informacją o lekuUE w Charakterystyce Produktu Leczniczegokanadyjskiego monografia o produkcieaustralijski Konsumentów Medicine Informacje  i  informacji o produkcieszwajcarskiej informacją o leku oraz informacji o pacjentach , a  Nowa Zelandia Dane i  Konsumentów Medicine informacji .

O Mukowiscydozy

Mukowiscydoza jest rzadkie, zagrażające życiu choroby genetyczne występujące u około 75.000 osób w Ameryce Północnej, Europie i Australii. Dziś, mediana przeżycia przewidział wiek dla osoby z CF jest między 34 a 47 lat, ale średni wiek śmierci pozostaje w połowie lat 20.

CF jest spowodowane wadliwym lub brakującego białka CFTR skutkiem mutacji w genie CFTR. Dzieci muszą dziedziczyć dwóch wadliwych genów CFTR – po jednym od każdego z rodziców – mieć CF. Istnieje ponad 1900 znanych mutacji w genie CFTR. Niektóre z tych mutacji, które mogą być określone przez genetycznego lub badania genotypowania prowadzić CF tworząc nieroboczego lub zbyt małej białka CFTR na powierzchni komórek. Defekt lub brak białka CFTR u osób chorych na mukowiscydozę powoduje słaby przepływ soli i wodę do i z komórki, w wielu narządach. W płucach, co prowadzi do kumulowania się wyjątkowo grubych, lepkiego śluzu, które mogą powodować przewlekłe zakażenia płuc i postępujące uszkodzenie płuc.

Historia współpracy z mukowiscydozą Foundation Therapeutics, Inc (CFFT)

Vertex wszczęte programu badawczego CF w 1998 roku w ramach współpracy z CFFT, non-profit wykrywania narkotyków i rozwoju stowarzyszony Fibrosis Foundation Cystic. Ta współpraca została rozszerzona o wsparcie przyspieszonego odkrycia i rozwoju modulatorów CFTR Vertex jest.

O Vertex

Vertex jest globalną firmą biotechnologiczną, która ma na celu odkrywanie, rozwój i komercjalizację innowacyjnych leków, więc ludzie z poważnych chorób może prowadzić lepsze życie. Oprócz naszych klinicznych programów rozwoju ukierunkowanych na mukowiscydozę, Vertex posiada ponad tuzin istniejące programy badawcze mające na celu innych poważnych i zagrażających życiu chorób.

Założona w 1989 roku w Cambridge, Mass., Dziś ma miejsca Vertex badań i rozwoju oraz biura handlowe w Stanach Zjednoczonych, Europie, Kanadzie,Australia, Przez pięć lat z rzędu, magazyn Science nazwał jeden z jej wierzchołka Top Employers w dziedzinie nauk przyrodniczych. Aby uzyskać więcej informacji i pobrać najnowsze aktualizacje z firmy, prosimy odwiedzić  www.vrtx.com .

Uwaga specjalna Odnośnie wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, zdefiniowane w prywatnych Securities Litigation Reform Act z 1995 roku, w tym, bez ograniczeń, Dr Chodakewitz naOświadczenia w czwartym akapicie prasowej i informacji w odniesieniu do terminów i planów rozwoju fazy 3 VX-661 w połączeniu z ivacaftor. Podczas Vertex uważa, że ​​stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej są dokładne, te wypowiedzi prognozujące stanowią poglądy firmy tylko na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego i istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste zdarzenia lub wyniki będą się znacznie różnić od tych wskazanych w powyższych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują, między innymi, że Vertex może wystąpić nieprzewidziane opóźnienia w rozwoju VX-661 w połączeniu z ivacaftor powodu bezpieczeństwa, skuteczności lub innych przyczyn i innych ryzyk wymienionych w Czynniki ryzyka w sprawozdaniu rocznym Vertex i raportów kwartalnych złożonyKomisja Papierów Wartościowych i Giełdi dostępne na stronie internetowej firmy pod adresem www.vrtx.com . Vertex nie ponosi żadnych zobowiązań uaktualniania informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej, jak się nowe informacje.

(VRTX-GEN)

Vertex Pharmaceuticals IncorporatedAshampoo_Snap_2014.10.13_08h27m23s_001_
Inwestorzy:
Michał Kuropatwa, 617-341-6108
lub
Kelly Lewis, 617-961-7530
lub
Eric Rojas, 617-961-7205
lub
Mediów:
Zach fryzjer, 617-767-9533 mediainfo@vrtx.com

Źródło: Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Aktualności Zapewnione przez Acquire mediów

Tłumaczenie na język polski: translator GoogleOryginalny tekst:

March 23, 2015

Vertex Announces Data from 12-Week Phase 2 Safety Study of VX-661 in Combination with Ivacaftor in People with Cystic Fibrosis Who Have Two Copies of the F508del Mutation

-The combination was generally well tolerated and all patients completed 12 weeks of treatment-

-Mean within-group absolute improvement from baseline in lung function of 4.4 (p=0.009) and 3.0 (p=0.026) percentage points at week 4 and through 12 weeks of treatment, respectively, in patients who received VX-661 (100 mg once daily) in combination with ivacaftor (150 mg every 12 hours)-

-Data were consistent with prior Phase 2 studies of VX-661 and ivacaftor and support ongoing Phase 3 program evaluating VX-661 in combination with ivacaftor in people with one or two copies of the F508del mutation-

BOSTON–(BUSINESS WIRE)– Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq:VRTX) today announced data from a 12-week Phase 2 study evaluating VX-661 in combination with ivacaftor in 39 people with CF ages 18 and older who have two copies of the F508del mutation. The study evaluated two doses of VX-661 (100 mg once daily or 50 mg every 12 hours) in combination with ivacaftor (150 mg every 12 hours). The primary endpoint of the study was safety. The study showed that the combination regimen was generally well tolerated, and all patients completed 12 weeks of treatment. The most common adverse events were pulmonary exacerbation, which occurred in 38 percent of all patients who received VX-661 and 44 percent of those who received placebo, and cough, which occurred in 33 percent of all patients who received VX-661 and 39 percent of those who received placebo.

Secondary endpoints evaluated the effect of the combination on lung function (percent predicted forced expiratory volume in one second; ppFEV1), and the mean within-group absolute improvement from baseline in ppFEV1 for those who received 100 mg of VX-661 in combination with ivacaftor (n=15) was 4.4 (p=0.009) and 3.0 (p=0.026) percentage points at week 4 and through 12 weeks of treatment, respectively. Consistent with prior Phase 2 studies that evaluated 4 weeks of treatment with VX-661 in combination with ivacaftor, this study showed a rapid improvement in lung function within four weeks of treatment, and after patients completed treatment, lung function returned to baseline.

These safety and efficacy data, together with other data from multiple previously completed Phase 2 studies of VX-661, support Vertex’s ongoing Phase 3 program of VX-661 in combination with ivacaftor. The Phase 3 program is evaluating VX-661 (100 mg once daily) in combination with ivacaftor (150 mg every 12 hours) and consists of four Phase 3 studies, including a study in people with two copies of the F508del mutation that began enrollment in February. The other three studies will enroll people with CF who have one copy of the F508del mutation and a second mutation that is either a gating mutation, residual function mutation or a mutation that results in minimal CFTR function.

„The safety and efficacy data from this study are consistent with prior Phase 2 studies of VX-661 in combination with ivacaftor and provide further support for our ongoing Phase 3 program in people with one or two copies of the F508del mutation,” said Jeffrey Chodakewitz, M.D., Executive Vice President and Chief Medical Officer at Vertex.

Cystic fibrosis is caused by a defective or missing CFTR protein resulting from mutations in the CFTR gene. In people with two copies of the most common mutation in the CFTR gene, F508del, little to no CFTR protein reaches the cell surface. VX-661, known as a CFTR corrector, is designed to address the processing defect of F508del-CFTR to enable it to reach the cell surface. Ivacaftor, known as a CFTR potentiator, keeps cell surface CFTR protein channels open more often to increase the flow of salt and water.

About the Study

The Phase 2 randomized, double-blind, placebo-controlled study treated 39 people with CF ages 18 and older with two copies of the F508del mutation. Fifteen patients received VX-661 (100 mg once daily) in combination with ivacaftor (150 mg every 12 hours) and 18 patients received placebo. The study also enrolled six patients in an arm that evaluated VX-661 (50 mg every 12 hours) in combination with ivacaftor (150 mg every 12 hours) that was included in the study prior to selection of the 100 mg VX-661 once daily dose to be used for further development. The mean ppFEV1 at baseline was 57.2 percentage points and the mean baseline sweat chloride was 106.2 mmol/L. The baseline characteristics were well balanced across treatment arms. The primary endpoint of the study was safety, and secondary endpoints evaluated the effect of the combination on ppFEV1, sweat chloride and other measures.

Primary Endpoint: The combination of VX-661 and ivacaftor was generally well tolerated, and all patients completed 12 weeks of treatment. The majority of adverse events were mild to moderate in severity, and no patients discontinued treatment in the study due to adverse events. The most common adverse events were pulmonary exacerbation, which occurred in 38 percent of all patients who received VX-661 and 44 percent of those who received placebo, and cough, which occurred in 33 percent of all patients who received VX-661 and 39 percent of those who received placebo. Serious adverse events occurred in 24 percent of people who received the combination regimen and 39 percent of those who received placebo. The types and frequency of adverse events were generally similar between the treatment and placebo groups.

Secondary Endpoints: In the patients who received VX-661 (100 mg once daily) in combination with ivacaftor (150 mg every 12 hours), mean within-group absolute improvements from baseline in ppFEV1 of 4.4 and 3.0 percentage points were observed at week 4 and through 12 weeks of treatment, respectively. The mean ppFEV1 improvement observed through 12 weeks of treatment for those in the treatment group returned to baseline during the post-treatment washout period. The mean within-group absolute change in ppFEV1 for those who received placebo was -0.4 and 1.0 percentage points at week 4 and through 12 weeks, respectively. Additional information on the mean within-group absolute changes from baseline in ppFEV1 is provided below:

Mean Absolute Change from Baseline
in ppFEV1 (percentage points)
VX-661 (100 mg once daily) +
ivacaftor (150 mg every 12 hours)
(n=15)
Placebo (n=18)
At Week 4 Within Group 4.4 (p=0.009) -0.4 (p=0.827)
Through Week 12 Within Group 3.0 (p=0.026) 1.0 (p=0.451)
28 Days Post-
Treatment
Within Group 0.5 1.4

In addition, statistically significant mean within-group absolute decreases in sweat chloride were observed for the group who received VX-661 (100 mg once daily) in combination with ivacaftor. These changes were generally modest and consistent with results from a prior Phase 2 study of this dosing regimen in people with two copies of the F508del mutation.

In the six patients who received VX-661 (50 mg every 12 hours) in combination with ivacaftor, the mean within-group absolute improvements from baseline in ppFEV1 observed at week 4 and through 12 weeks of treatment were 0.9 (p=0.741) and 0.6 (p=0.776) percentage points. The 28-day post-treatment change from baseline in ppFEV1for this group was 1.1 percentage points. There was a statistically significant decrease in sweat chloride for this group that was generally modest.

Prior Studies of VX-661 and Ivacaftor in People with the F508del Mutation

Prior to this 12-week study, Vertex completed a 4-week Phase 2 study of VX-661 in combination with ivacaftor in people with two copies of the F508del mutation. A subsequent study evaluated the combination regimen in people with both the F508del mutation and G551D mutation who were already taking KALYDECO. Data from these studies were reported previously. Across these studies, the safety profile for the combination treatment regimens was similar. In the study that enrolled people with two copies of the F508del mutation, the mean within-group absolute changes from baseline in ppFEV1 for the two highest doses are noted below:

Mean Absolute Change from
Baseline in ppFEV1
(percentage points)
VX-661 (100 mg once daily)
+ ivacaftor (150 mg q12h)
(n=15)
VX-661 (150 mg once
daily) + ivacaftor (150
mg q12h) (n=16)
Placebo(n=23)
At Week 4 Within Group 4.4 (p=0.0019) 4.1 (p=0.0031) -0.4 (p=0.757)
28 Days Post-
Treatment
Within Group 0.5 0.7 0.6

In the study that enrolled people with both the F508del mutation and G551D mutation who were already taking KALYDECO (ivacaftor), the mean within-group absolute changes from baseline in ppFEV1 were 4.6 percentage points (p=0.012) through week 4 and 1.6 percentage points 28 days after the end of treatment.

Based on Phase 2 data generated to date, Vertex is currently conducting a broad Phase 3 development program evaluating the combination of VX-661 (100 mg once daily) in combination with ivacaftor (150 mg every 12 hours) in people with one or two copies of the F508del mutation. The designs of these studies were provided in January 2015, and a summary of the Phase 3 program is provided below:

  • Two Copies of the F508del Mutation: Enrollment is ongoing in a Phase 3 study evaluating the combination of VX-661 and ivacaftor in people ages 12 and older who have two copies of the F508del mutation. The primary endpoint of the study is absolute change in ppFEV1 through six months of treatment versus placebo. The study will enroll approximately 500 patients in North America and Europe.
  • One Copy of the F508del Mutation and a Second Mutation That Results in Residual CFTR Function: In April, Vertex plans to begin a Phase 3 study to evaluate the combination of VX-661 and ivacaftor in people ages 12 and older who have one copy of the F508del mutation and a second mutation that results in residual CFTR function. This study will also evaluate ivacaftor dosed without VX-661. The primary endpoint of the study will be absolute change in ppFEV1 through eight weeks of treatment as part of a crossover design. The study will enroll approximately 300 patients.
  • One Copy of the F508del Mutation and a Second Mutation that Results in a Gating Defect in the CFTR Protein: In May, Vertex plans to begin a Phase 3 study to evaluate the combination of VX-661 and ivacaftor in people ages 12 and older who have one copy of the F508del mutation and a second mutation that results in a gating defect in the CFTR protein. The primary endpoint of the study will be absolute change in ppFEV1 through eight weeks of treatment with VX-661 and ivacaftor versus ivacaftor alone. The study will enroll approximately 200 patients.
  • One Copy of the F508del Mutation and A Second Mutation That Results in Minimal CFTR Function: In mid-2015, Vertex plans to begin a Phase 3 study to evaluate the combination of VX-661 and ivacaftor in people ages 12 and older who have one copy of the F508del mutation and a second mutation that results in minimal CFTR function. The study will initially enroll approximately 120 patients, and the primary endpoint will be absolute change in ppFEV1 through 12 weeks of treatment versus placebo. Expansion of the study to an additional approximately 150 patients will depend on an interim futility analysis of efficacy data from the initial approximately 120 patients.

INDICATION AND IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR KALYDECO® (ivacaftor)

Ivacaftor is a cystic fibrosis transmembrane conductance regulatory (CFTR) potentiator indicated for the treatment of cystic fibrosis (CF). In the U.S. (in patients age 2 years and older) and Europe (in patients age 6 years and older), ivacaftor is indicated for patients who have one of the following mutations in the CFTR gene: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, or S549R. In Canada (in patients 6 years and older), ivacaftor is indicated for patients with these same mutations and also for patients with the G970R mutation. Additionally, in the U.S. (in patients age 2 years and older) and Canada (in patients age 18 years and older) ivacaftor is indicated for the treatment of CF in patients who have an R117H mutation in the CFTR gene.

Ivacaftor is available as 150 mg tablets in countries where it is approved for patients age 6 years and older, and additionally in the U.S. as 50 mg and 75 mg oral granules for patients age 2 to less than 6 years.

Ivacaftor is not effective in patients with CF with 2 copies of the F508del mutation (F508del/F508del) in the CFTR gene. The safety and efficacy of ivacaftor in children with CF younger than 2 years of age have not been studied. The use of ivacaftor in children under the age of 2 years is not recommended.

High liver enzymes (transaminases; ALT and AST) have been reported in patients with CF receiving ivacaftor. Transaminase elevations were more common in patients with a history of transaminase elevations or in patients who had abnormal transaminases at baseline. It is recommended that ALT and AST be assessed prior to initiating ivacaftor, every 3 months during the first year of treatment, and annually thereafter. For patients with a history of transaminase elevations, more frequent monitoring of liver function tests should be considered. Patients who develop increased transaminase levels should be closely monitored until the abnormalities resolve. Dosing should be interrupted in patients with ALT or AST of greater than 5 times the upper limit of normal. Following resolution of transaminase elevations, consider the benefits and risks of resuming ivacaftor dosing.

Use of ivacaftor with medicines that are strong CYP3A inducers, such as the antibiotics rifampin and rifabutin; seizure medications (phenobarbital, carbamazepine, or phenytoin); and the herbal supplement St. John’s wort, substantially decreases exposure of ivacaftor and may diminish effectiveness. Therefore, co-administration is not recommended. The dose of ivacaftor must be adjusted when used concomitantly with strong and moderate CYP3A inhibitors or when used in patients with moderate or severe hepatic disease.

Cases of non-congenital lens opacities/cataracts have been reported in pediatric patients treated with ivacaftor. Baseline and follow-up ophthalmological examinations are recommended in pediatric patients initiating ivacaftor treatment.

Serious adverse reactions that occurred more frequently with ivacaftor included abdominal pain, increased liver enzymes, and low blood sugar (hypoglycemia). The most common side effects associated with ivacaftor include headache; upper respiratory tract infection (common cold), including sore throat, nasal or sinus congestion, and runny nose; stomach (abdominal) pain; diarrhea; rash; nausea; and dizziness. These are not all the possible side effects of ivacaftor. A list of the adverse reactions can be found in the product labeling for each country where ivacaftor is approved. Patients should tell their healthcare providers about any side effect that bothers them or does not go away.

Please see KALYDECO (ivacaftor) U.S. Prescribing InformationEU Summary of Product CharacteristicsCanadian Product MonographAustralian Consumer Medicine Information and Product InformationSwiss Prescribing Information and Patient Information, and the New Zealand Datasheet and Consumer Medicine Information.

About Cystic Fibrosis

Cystic fibrosis is a rare, life-threatening genetic disease affecting approximately 75,000 people in North America, Europe and Australia. Today, the median predicted age of survival for a person with CF is between 34 and 47 years, but the median age of death remains in the mid-20s.

CF is caused by a defective or missing CFTR protein resulting from mutations in the CFTR gene. Children must inherit two defective CFTR genes — one from each parent — to have CF. There are more than 1,900 known mutations in the CFTR gene. Some of these mutations, which can be determined by a genetic, or genotyping test, lead to CF by creating non-working or too few CFTR protein at the cell surface. The defective function or absence of CFTR proteins in people with CF results in poor flow of salt and water into and out of the cell in a number of organs. In the lungs, this leads to the buildup of abnormally thick, sticky mucus that can cause chronic lung infections and progressive lung damage.

Collaborative History with Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics, Inc. (CFFT)

Vertex initiated its CF research program in 1998 as part of a collaboration with CFFT, the nonprofit drug discovery and development affiliate of the Cystic Fibrosis Foundation. This collaboration was expanded to support the accelerated discovery and development of Vertex’s CFTR modulators.

About Vertex

Vertex is a global biotechnology company that aims to discover, develop and commercialize innovative medicines so people with serious diseases can lead better lives. In addition to our clinical development programs focused on cystic fibrosis, Vertex has more than a dozen ongoing research programs aimed at other serious and life-threatening diseases.

Founded in 1989 in Cambridge, Mass., Vertex today has research and development sites and commercial offices in the United States, Europe, Canada andAustralia. For five years in a row, Science magazine has named Vertex one of its Top Employers in the life sciences. For additional information and the latest updates from the company, please visit www.vrtx.com.

Special Note Regarding Forward-looking Statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including, without limitation, Dr. Chodakewitz’s statements in the fourth paragraph of the press release, and the information with respect to the timing and plans for Phase 3 development of VX-661 in combination with ivacaftor. While Vertex believes the forward-looking statements contained in this press release are accurate, these forward-looking statements represent the company’s beliefs only as of the date of this press release and there are a number of factors that could cause actual events or results to differ materially from those indicated by such forward-looking statements. Those risks and uncertainties include, among other things, that Vertex could experience unforeseen delays in the development of VX-661 in combination with ivacaftor due to safety, efficacy or other reasons, and other risks listed under Risk Factors in Vertex’s annual report and quarterly reports filed with the Securities and Exchange Commission and available through the company’s website atwww.vrtx.com. Vertex disclaims any obligation to update the information contained in this press release as new information becomes available.

(VRTX-GEN)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Investors:
Michael Partridge, 617-341-6108
or
Kelly Lewis, 617-961-7530
or
Eric Rojas, 617-961-7205
or
Media:
Zach Barber, 617-767-9533
mediainfo@vrtx.com

Source: Vertex Pharmaceuticals Incorporated

News Provided by Acquire Media

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.