Program rządowy „Wyprawka szkolna” – dofinansowania do 770 PLN

Program rządowy „Wyprawka szkolna” – dofinansowania do 770 PLN
15 lipca 06:34 2015 Print This Article
educational tools set on white

educational tools set on white

Zgodnie z rozporządzeniem i uchwałą Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016 program „Wyprawka szkolna” ma objąć uczniów III klasy szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV klasy technikum oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
W nowym roku szkolnym uczniowie I i II korzystać będą z bezpłatnych podręczników „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”. W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł. Kwotę dofinansowania zwróci się rodzicom ucznia po przedstawieniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych. Ubiegać o dofinansowanie mogą się rodziny ubogie, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym o określonej niepełnosprawności lub gdzie uzasadnione ze względów indywidualnych jest takie wsparcie. Dla wszystkich uczniów, których rodzice będą ubiegać się o pomoc w zakupie podręczników, na podstawie kryterium dochodowego, będzie ono jednolite – wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych; miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 573 zł. Programem będą snap_00se1także objęte, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozporządzeniu określono też tryb ubiegania się o przyznanie pomocy oraz kwoty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc taka – podobnie jak w latach ubiegłych – przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek złożyć trzeba do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń.
Rozporządzenie przewiduje również możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a którzy ze względu na uzasadnione przypadki i indywidualną sytuację życiową rodziny wymagają takiej pomocy. Uzasadnieniem takiej sytuacji może być m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania i zdarzenia losowe. Dla przypomnienia – opiekunom osób chorych na mukowiscydozę i choroby rzadkie polecamy składanie wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch osobnych ścieżek. Pierwsza dotyczy rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 573 zł, druga rodzin, gdzie ten próg jest przekroczony ze względu na indywidualną sytuację życiową. Uzasadnieniem takiej sytuacji może być ciężka choroba ( mukowiscydoza lub inna choroba rzadka) i związane z tym koszty leczenia i rehabilitacji. Terminy składania wniosków ustalą odpowiednio: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a także minister kultury (dotyczy szkół muzycznych, plastycznych i baletowych) oraz minister rolnictwa (dotyczy szkół rolniczych). Polecamy kontakt z miejscowymi Gminnymi i Miejskimi ośrodkami opieki społecznej .

Źródło :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 938), grafika: MEN

Marcin Mleczko


[wysija_form id=”1″]

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.