Wirusy – bakteryjna ewolucja w zakażeniach mukowiscydozy

Wirusy – bakteryjna ewolucja w zakażeniach mukowiscydozy
07 lipca 10:42 2016 Print This Article
Wirusy turbo-Charge ewolucję bakterii w zakażeniach zwłóknienie torbielowate

Naukowcy z Wielkiej Brytanii odkryli nowe dowody, że małe wirusy nazwie bakteriofagi turbo-naładować ewolucję bakterii wywołujących infekcje płuc u pacjentów z mukowiscydozą.snap_001https://www.myscience.org/wire/viruses_turbo_charge_bacterial_evolution_in_cystic_fibrosis_infections-2016-liverpool

Mukowiscydoza (CF) pacjenci cierpią z powodu infekcji płuc całe życie wywołanych przez bakterię środowiska  Pseudomonas aeruginosa .Zakażenia te pogarszają stan zdrowia pacjenta i ograniczenie długości życia. Przez lata infekcji bakterie rozwijają się coraz lepiej przystosowane do środowiska płuc, staje się bardzo trudne do leczenia.

Śledzenie zmian ewolucyjnych

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Liverpoolu, Salford i York ewoluowały populacje bakterii  P. aeruginosa z lub bez bakteriofagów w pożywce zaprojektowanych w celu odtworzenia plwociny w płucach z mukowiscydozą. Następnie śledzone one ewolucyjne zmiany w bakterii za pomocą sekwencjonowania genomu.

Badanie, opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences , donosi, że bakterie z bakteriofagów ewoluowały szybciej przystosować się do życia w plwocinie. Stało się tak dlatego, że w DNA bakteriofaga wskoczył bakterii, zwiększając liczbę użytecznych mutacji, że dobór naturalny może korzystać.

Wiele mutacji pokazanego na bakterie laboratorium Evolved w tym tych spowodowanych przez bakteriofaga są również powszechnie u bakterii wyizolowanych z zakażeń z mukowiscydozą. Ponieważ bakteriofagi żyć gdziekolwiek znaleźć bakterie, w tym w płucach chorych na mukowiscydozę, może to oznaczać, że bakteriofagi odgrywają ważną rolę w rozwoju bakterii w klinice.

antybiotyk zagrożenie

Dr Chloe James, wykładowca Mikrobiologii Medycznej na University of Salford, powiedział: „Wiedzieliśmy od naszej poprzedniej pracy, że bakteriofagi infekujące  P. aeruginosa były powszechnie spotykane w CF pacjenta plwociny Teraz wiemy, że te bakteriofagi mogą przyspieszyć ewolucję bakterii pomaga. przystosować się do życia w środowisku plwociny-like ”

Profesor Craig Winstanley, z University of Liverpool Institute of Infection i zdrowia na świecie, powiedział: „Ponieważ niektóre antybiotyki mogą aktywować bakteriofagi, niektóre terapie antybiotykowe bakterie mogą pomóc w dostosowaniu się do płuc szybciej dokonaniu infekcji jeszcze trudniejsza do leczenia.”

Profesor Michael Brockhurst z University of York, dodał: „Aby zaprojektować lepsze zabiegi i zachować nasze antybiotyki pilnie potrzebujemy, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób bakterie ewoluują w zakażeniach Te nowe wyniki sugerują, że bakteriofagi mogą odgrywać znacznie większą rolę niż wcześniej sądzono, przez. turbodoładowania ewolucyjną adaptację „.

Badania „Umiarkowane fagi zarówno mediacji i jechać adaptacyjne ewolucję biofilmów patogenów” pojawia się w Proceedings of National Academy of Sciences .


Tekst Oryginalny
 snap_001


Viruses turbo-charge bacterial evolution in cystic fibrosis infections

Scientists in the UK have found new evidence that tiny viruses called bacteriophages turbo-charge the evolution of bacteria that cause lung infections in Cystic Fibrosis patients.

Cystic Fibrosis (CF) patients suffer from life-long lung infections caused by the environmental bacterium Pseudomonas aeruginosa. These infections worsen patient health and limit life-expectancy. Over the years of the infection, the bacteria evolve to become better adapted to the lung environment, becoming very difficult to treat.

Tracking evolutionary change

A team of scientists from the Universities of Liverpool, Salford and York evolved populations of the bacterium P. aeruginosa with or without bacteriophages in a growth medium designed to replicate the sputum in CF lungs. They then tracked evolutionary change in the bacterium using genome sequencing.

The study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, reports that bacteria with bacteriophages evolved faster to adapt to life in sputum. This happened because the bacteriophage jumped into the bacterium’s DNA, increasing the number of useful mutations that natural selection could use.

Many of the mutations seen in the lab-evolved bacteria, including those caused by the bacteriophage, are also commonly seen in bacteria isolated from CF infections. Because bacteriophages live wherever you find bacteria, including in the lungs of CF patients, this could mean that bacteriophages play an important role in bacterial evolution in the clinic.

Antibiotic threat

Dr Chloe James, lecturer in Medical Microbiology at the University of Salford, said: „We knew from our previous work that the bacteriophages infecting P. aeruginosa were commonly found in CF patient sputum. We now know that these bacteriophages can speed up evolution helping bacteria adapt to living in a sputum-like environment”

Professor Craig Winstanley , from the University of Liverpool’s Institute of Infection and Global Health , said: „Because some antibiotics can activate bacteriophages, some antibiotic therapies might help bacteria to adapt to the lung faster making the infections even more difficult to treat.”

Professor Michael Brockhurst, of the University of York, added: „To design better treatments and preserve our antibiotics we urgently need to better understand how bacteria evolve in infections. These new results suggest that bacteriophages may play a much bigger role than previously thought, by turbo-charging evolutionary adaptation.”

The study ’Temperate phages both mediate and drive adaptive evolution in pathogen biofilms’ appears in the Proceedings of the National Academy of Sciences.

snap_001

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.