Tryb ambulatoryjny zamiast hospitalizacji – zmiany

by Marek | 25 listopada 2017 03:35

Tryb ambulatoryjny zamiast hospitalizacji – zmiany[1]

Autor Oddech Życia[2] 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów leczenia szpitalnego w zakresie programów lekowych.

Jedną z ważnych, proponowanych zmian jest zobowiązanie świadczeniodawcy do wykonywania świadczeń w trybie ambulatoryjnym (z wyjątkiem sytuacji, w których hospitalizacja jest jedynym rozwiązaniem). Przepis wprowadzono aby poprawić jakość życia pacjenta poprzez skrócenie pobytu w szpitalu lub zmniejszenie ilości hospitalizacji.

Najważniejsze zmiany polegają na:

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie programy lekowe poddany był konsultacjom wewnętrznym w dniach od 20 października 2017 r. do 31 października 2017 r. W trakcie trwania konsultacji uwzględniono większość uwag zgłoszonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu oraz Konsultantów Krajowych we właściwych dziedzinach medycyny.

Projekt dostępny jest tutaj: www.nfz.gov.pl/download/[3]

Źródło: NFZ

[4]

Endnotes:
  1. [Image]: http://oddechzycia.pl/
  2. Oddech Życia: http://oddechzycia.pl/author/oddech/
  3. www.nfz.gov.pl/download/: http://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/257/6514/1/2017-11-23_-_projekt_zarzadzenia_-_leczenie_szpitalne_-_programy_lekowe.zip
  4. [Image]: http://oddechzycia.pl/

Source URL: http://www.mati-szostak.pl/2017/11/25/tryb-ambulatoryjny-zamiast-hospitalizacji-zmiany/