Pani Agnieszce[4] i Krystianowi[5] Kozerawskim z Łodzi
Panu Maciejowi Markowi Januła [6] z Bielska Białej
Pani Agnieszce Matuszak z Mysłowic
Pani Kamili Romanie Zaunick ze Szczecinka
Pani Joannie Górkowskiej z Grudziądza
Panu Miłoszowi Wojszko z Radomia
Pani Katarzynie Wierczyńskiej[7] z Tczewa
Panu Radosławowi Piskorek z Kalisza