Lista wyrobów medycznych stosowanych w mukowiscydozie

by Marek | 5 stycznia 2018 05:40

Przedstawiamy nową tablicę edukacyjną: Lista wyrobów medycznych stosowanych w mukowiscydozie z podziałem na wiek pacjenta i sposób refundacji.

[1]

Tablica przedstawia również osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wyjaśnia przyczyny zwolnienia z limitów czasowych (okresów użytkowania w przypadku chorych na mukowiscydozę dzieci)[2]

Endnotes:
  1. [Image]: http://oddechzycia.pl/
  2. [Image]: http://oddechzycia.pl/

Source URL: http://www.mati-szostak.pl/2018/01/05/lista-wyrobow-medycznych-stosowanych-w-mukowiscydozie/