Kierunek Gdańsk

by Marek | 5 lutego 2019 07:45

Dzisiaj 12:30, czyli pół godziny wcześniej niż poprzednio planowano wizyta Mateuszka w poradni mukowiscydozy na ulicy Polanki w Gdańsku. Z domu wyjeżdżamy około 11:30.
Mati czuje się nadal nieźle. Mam nadzieję, że wynik spirometrii i wymazu z gardła będzie również dobry jak jego obecny stan?
Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i dziękujemy za zainteresowanie.
Dziadek M.

Aktualizacja
Mama Mateuszka chora, prawdopodobnie coś z krtanią. Czy uda się ochronić Mateusza mieszkając z nim w jednym pokoiku? ?

P.S.Będę niezmiernie wdzięczny za każde udostępnianie moich apeli o pomoc kochanemu wnusiowi.
Dziękuję bardzo.

Mateuszek na Facebooku[1]

www.mati-szostak.pl[2]
https://goo.gl/rMbry3[3]
https://goo.gl/i8Z4aY[4]
https://pomagam.pl/Mateuszowi[5]

Endnotes:
  1. Mateuszek na Facebooku: https://www.facebook.com/matiszostak/
  2. www.mati-szostak.pl: http://www.mati-szostak.pl/?fbclid=IwAR1ZianACrrRWvWfdOzZZKvChohcfzAJ0Mrs74OmhqMNW61PnU2iwRcCkGo
  3. https://goo.gl/rMbry3: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FrMbry3%3Ffbclid%3DIwAR1c8P-jR31ZgqD08dQ0IM4myxaqUGszFKCg74cqeg686nLnOpwNgF3K09Q&h=AT0O7QTrJIcjb_xrj4gGILf8TuzKeMhIpaU5wphhcYhI4BsIN06ICBw7OeFtIe7JVQBS2tzlpc0pTz6OOoF6r5oIWVDFPI1HyC9q42x9zD4NXeywD224aXyVY4KNeAN2Uh8zqUFImVf4KgzzBPZHrcvj1JhPO4YWJrhKKG4p07a7VcASf46KJznE0UHevaelkyyOU89moZyHDk5EgxOiqHQrKPuA30RsSb3kI67avCRecMH5JQVTgtT3gD2Voyg4_0C-I57_5tqtjrdzMYUm-YFPjwHw7lXG_m7mNQGMWg4AP6e6S7YAAN6ryzcoXYR-uEXMNVYKQGttajacnE_BAL3TdCkZO1ICTJfcpungQrYdMXxB0-K9yBLJKigsbRNNup8yAZP7hkVs-4C-6stm9dsJpCqIXJjrr6CegELys8vnSdgLqtz4fEHAduh3zvsE9u7tLTsBybhyVCjJYagJULDFJdAZ_FfX_cNPFlP8pNQKNGE38N4aYQJgqhlLdLC_Ul86H_Jgasjz9qSu5xUpv3pvPDV6KzkRRc9fnSwiTsoaKeaDTXwmnFWptEzV0-21ntPbieVVF551YwIIGH0MLyURM-sF6M119FqC2J864qL0_nqQrA0PvY-dtn-oM_x4pVA
  4. https://goo.gl/i8Z4aY: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fi8Z4aY%3Ffbclid%3DIwAR2IL2NTo0u9dt1Hctq82BpnUhssltJcpZhFMEEE_qE7hWPiI5-BkA4_Vvs&h=AT1FREsAQojqkiHDqsTsHSdDZV0IdzL7mTXYlXbGSvpx3hd1BmVDUo0OKr9JshOe_cw6_olR7BXFhg9thBa6-v4vEYblqwFtHOKJBycKNYSvFN6WA1WmGCmxRXvYO8CAk2qJcl_GRx246RHDFaUEq7lDcKdRp_0wHq19nyGiALVoMPBFVL4M9ILLAfJM6DazYmvpbz2zH-XfjtRAOWU176sMlbFZrVejCb7bqEdnqaKvKRSBaziEdS3s10UVfofXMVJgT91q8Sslfj90xSmk7lfiZwvVb_xBF1qSb4E-wUktOGFclaq5T8ETrMrNNvMtbrhA_Eo-KxYyIFieSJi3rxVN0O62ob4tY9XMV13_DV3k5wzNiZPGCd-Ul51NG1TfBcIAgrhqL3ul97LTeR55J9xhf1x7eVMNMT6U40jf8LfSImQ9Jsp94HgTs2vuNpjm7DLCIvGFsRT3LLhtMIZhM0UJeCkTJAYTsUG4YAFkW2Jtqv00kXK_Vdo0tFB3jak6VK_Gq0Jo12h5mHWzHPTRT2MtQwcNpwE1O7LZZuN4j9JI7cZL1AYH9J2WZ2Eoj6wCcDKm3eInlVmXCDHYWUiXQYalBqxZinpRfCmzKHhVrtIoJOYpkLYpsAQYkjGrXwjEe20
  5. https://pomagam.pl/Mateuszowi: https://pomagam.pl/Mateuszowi?fbclid=IwAR2nfdaSSfZHPqeBF-J_H-vtXWJyXExhZvMvdPLXoahUOKDMkypH50KnbFQ

Source URL: http://www.mati-szostak.pl/2019/02/05/kierunek-gdansk/