Rokowania w mukowiscydozie 0

Kalydeco i VX-809. Poprawa czynności płuc u F508del mutacji Kalydeco and VX-809. Improvements in Lung Function in F508del mutations

Read More

Leki przeciwzapalne w leczeniu Cystic Fibrosis 0

Leki przeciwzapalne w leczeniu Cystic Fibrosis Zmniejszenie stanu zapalnego do Poprawa czynności płuc

Read More

Próby leczenia CF 0

Tłumaczenie – Google Doustnie i dożylnie antybiotyki Antybiotyki są stosowane w celu zwalczania bakterii powodujących zakażenia. Zakażenia są częste w płucach osób z mukowiscydozą, więc antybiotyki są ważną częścią regularnej

Read More

Niepełnosprawność a mukowiscydoza ? 0

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,5821,komunikat-w-sprawie-rzadowego-programu-wspierania-niektorych-osob-pobierajacych-swiadczenie-pielegnacyjne-w-okresie-od-lipca-do-.html

Read More

Ogólne informacje 0

Co to jest Mukowiscydoza? Mukowiscydoza (Mucoviscidosis, cystic fibrosis, torbielowate zwłóknienie trzustki) jest to wielonarządowa choroba dzieci i dorosłych, uwarunkowana genetycznie. W klasycznej (pełnoobjawowej) postaci objawia się skłonnością do zapalenia oskrzeli

Read More