Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Ashampoo_Snap

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), wraz z określeniem:

1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteriów ich przyznawania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw
– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4) 

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

treść rozporządzenia

załącznik do rozporządzenia
 Dokumenty w wersji *pdf 

Wybierz listę:

Bookmark and Share

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Nick:
E-mail:
WWW:
Komentarz:


2 + 1 =

Inne wpisywróć do strony głównej

Ale eee tam, to tylko Pseudomonas..

Ale eee tam, to tylko Pseudomonas..(0)

27.06.2010 BY SPOROTHRIX To tylko Pseudomonas Ździebko zaskoczyły mnie niektóre stwierdzenia, kiedy czytałam o fantastycznie niebieskiej mozzarelli, szokującej swoim niebiańskim wyglądem konsumentów w Europie. Stwierdzenia te uspokajały bowiem czytelników – owszem, prawdopodobnie to bakterie spowodowały takie dziwaczne zabarwienie sera, prawdopodobnie w dodatku są to drobnoustroje z rodzaju Pseudomonas, ale luzik – bakteria jest naturalna i

Czosnek, naleziono przeciwdziałania na zjadliwe bakterie związane z mukowiscydozą i innymi chorobami

Czosnek, naleziono przeciwdziałania na zjadliwe bakterie związane z mukowiscydozą i innymi chorobami(0)

Garlic Found To Counteract Virulent Bacteria Associated With Cystic Fibrosis, Other Diseases Posted by: Sreetama Dutt March 11, 2014 The gram negative bacterium,Pseudomonas aeruginosa has the reputation of being an opportunistic multi-drug resistant pathogen, which is a cause of concern in pharmaceutical and healthcare settings. It plays a pivotal role in cystic fibrosis, where mucus clogged airways, hardened lungs,

New Marske double lung swap operation mum celebrates amazing 15-year milestone

New Marske double lung swap operation mum celebrates amazing 15-year milestone(0)

Vicky Petterson, 43, is all set to mark her double lung transplant milestone in style with a party with friends and family Vicky Petterson View gallery   A New Marske mum with cystic fibrosis has broken medical boundaries by today celebrating 15 years since her double lung transplant. Now 43-year-old Vicky Petterson is all set to mark

“Matio” – list Prezesa Fundacji

“Matio” – list Prezesa Fundacji(0)

W związku z trwającym obecnie protestem opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych, w trosce o 1500 polskich chorych na mukowiscydozę oraz przyszły nadal nie do końca pewny poziom, status i wysokość świadczeń ich opiekunów Prezes Fundacji MATIO Paweł Wójtowicz wystosował list do najważniejszych osób w państwie dotyczący poparcia uzawodowienia opieki świadczonej przez rodziców i  podwyżki świadczeń

Kolejna szansa, kolejna nadzieja…

Kolejna szansa, kolejna nadzieja…(0)

N30 Pharmaceuticals Initiates Phase 1 Clinical Trial for Novel Cystic Fibrosis Therapy Category: Small Molecules Published on Wednesday, 12 March 2014 16:07   BOULDER, CO, USA I March 12, 2014 I N30 Pharmaceuticals, Inc. (“N30 Pharma”) announced today that it has begun oral dosing of N91115 in a Phase 1 clinical trial. N91115, a novel inhibitor of

czytaj więcej

“Proszę podaruj mi czas”

Tłumacz

Mateusz promuje.

Chcesz Pomóc? Wymień się Banerami.

"Bo razem łatwiej"

Promuj proszę stronę Mateuszka

Zapraszam

Informacje kontaktowe

Każda, jakakolwiek pomoc, choćby dobre słowo w tym wirtualnym świecie nienawiści, jest na \\\\\\\\\\\\\\\"wagę złota\\\\\\\\\\\\\\\" W imieniu Mateusza z góry dziękujemy Magda - mamusia Mateo

Bardzo proszę, nie opuszczajcie mnie w potrzebie. Jesteście moją nadzieją. Mateuszek

Sieci społecznościowe

Najpopularniejsze kategorie

© 2011 Mati-Szostak.pl orange-themes.com Wszelkie prawa zastrzeżone.