Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Ashampoo_Snap

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), wraz z określeniem:

1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteriów ich przyznawania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw
– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka pomocniczego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4) 

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290).

treść rozporządzenia

załącznik do rozporządzenia
 Dokumenty w wersji *pdf 

Wybierz listę:

Bookmark and Share

0 komentarzy

Inne wpisywróć do strony głównej

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych(0)

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych 29/07/2014 Z dniem 18 lipca 2014 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.  Głównym założeniem zmiany ustawowej jest oddanie w ręce obywateli decyzyjności o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia, w czym ma im pomóc przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL. Dotychczas decydowali o

“7 sposobów, aby zabezpieczyć się przed zarazków w placówkach ochrony zdrowia”

“7 sposobów, aby zabezpieczyć się przed zarazków w placówkach ochrony zdrowia”(0)

7 sposobów, aby zabezpieczyć się przed zarazków w placówkach ochrony zdrowia       Tłumaczenie – Translator Google Pobierz plik PDF z “7 sposobów dla ludzi z CF strzec przed zarazkami w ośrodkach opieki zdrowotnej.”  Regularne wizyty w klinikach CF są ważne dla utrzymania zdrowia. Poniższe wskazówki mają na celu pomóc w podjęciu świadomych decyzji, aby chronić

Nowe ,,sztuczne płuca” uratowały życie chorego na mukowiscydozę

Nowe ,,sztuczne płuca” uratowały życie chorego na mukowiscydozę

[fot: flickr/cc/chir] Nowe ,,sztuczne płuca” uratowały życie chorego na mukowiscydozę Nowej generacji ,,sztuczne płuca” w szpitalu uniwersyteckim w Pittsburghu pozwoliły uratować życie chorego na mukowiscydozę z ciężką niewydolnością oddechową. Urządzenie podłączono dosłownie w ostatniej chwili – informuje AP. 33-letni Jon Sacker cierpi od dzieciństwa na powodowaną wadą genetyczną mukowiscydozę, która niszczy płuca na skutek odkładania

Unapproved Lung Device Keeps Cystic Fibrosis Patient Alive Long Enough For Transplant; Currently Awaiting FDA Approval

Unapproved Lung Device Keeps Cystic Fibrosis Patient Alive Long Enough For Transplant; Currently Awaiting FDA Approval

by ocalić życie ukochanej osoby, to ryzykujesz eksperymentalnej terapii nie są jeszcze zatwierdzone przez FDA? Sallie Sacker nie tylko, że kiedy jej mąż Jon leżał na łożu śmierci w tym roku. Ona zdecydowała się na technologii oddechowego Hemolung płuc, a dzisiaj jej mąż jest pierwszym indywidualnym w Stanach Zjednoczonych, że otrzymał rewolucyjną leczenia, ale najważniejsze, że żyje.

Nowa nadzieja dla pacjentów z mukowiscydozą w lekach pochodzących z Norweskich wodorostów

Nowa nadzieja dla pacjentów z mukowiscydozą w lekach pochodzących z Norweskich wodorostów

Nowa nadzieja dla pacjentów z mukowiscydozą w lekach pochodzących z Norweskich wodorostów Nowy lek może przedłużyć długość życia chorych na mukowiscydozę Aktywny składnik węglowodanów znaleźć w norweskim wodorostów To pomaga rozbić śluz, który charakteryzuje mukowiscydozę Przez BARNEY CALMAN Tłumacznie – translator Google OPUBLIKOWANO: 21:08 GMT, 14 czerwca 2014 | AKTUALIZACJA: 21:08 GMT, 14 czerwca 201 Przełom leki pochodzące z Norweskiego

czytaj więcej

Tłumacz

Tyle już czekamy na cud

“Proszę podaruj mi czas”

Chcesz Pomóc? Wymień się Banerami.

Promuj proszę stronę Mateuszka

Informacje kontaktowe

Każda, jakakolwiek pomoc, choćby dobre słowo w tym wirtualnym świecie nienawiści, jest na wagę złota W imieniu Mateusza z góry dziękujemy Magda - mamusia Mateo

Bardzo proszę, nie opuszczajcie mnie w potrzebie. Jesteście moją nadzieją. Mateuszek

Sieci społecznościowe

Najpopularniejsze kategorie

© 2011 Mati-Szostak.pl orange-themes.com Wszelkie prawa zastrzeżone.
← Poprzedni krok

Dziękuję bardzo za kontakt. Odpowiem najszybciej jak to tylko będzie możliwe

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat